08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Semnarea Acordului de cooperare între Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți și Inspectoratul Școlar Județean Cluj, județul Cluj, România

//
Comentariu0

În contextul vizitei delegației oficiale a Primăriei municipiului Bălți în municipiul Cluj-Napoca din România, desfășurate în perioada 16 – 21 ianuarie 2022, pornind de la dinamica parteneriatului între Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Școlar Județean Cluj din România, în data de 18 ianuarie 2022 a avut loc semnarea oficială a Acordului de cooperare între ambele instituții. Acordul de cooperare între Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți și Inspectoratul Școlar Județean Cluj a fost aprobat prin Decizia Consiliului municipal Bălți Nr. 14/11 din 23.11.2021.

Obiectivul principal al Acordului, semnat pe o durată nedeterminată, constă în cooperarea părților cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a comunităţilor locale, precum şi pentru implementarea unor proiecte comune culturale, socio-lingvistice și educaționale, inclusiv transfrontaliere. În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți și Inspectoratul Școlar Județean Cluj vor dezvolta relații de colaborare în următoarele domenii: învățământ; cercetare și inovare; tineret și sport; cultură, patrimoniu, istorie; incluziune educațională și socială.

În același context, în cadrul vizitei de lucru, delegația oficială a Primăriei municipiului Bălți a avut o ședință de lucru cu echipa Inspectoratului Școlar Județean Cluj, formată din Inspectorul Școlar General, Prof. Marinela Marc; Inspectorul Școlar General Adjunct, Adelhaida Kerekes; directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj, Ana Maria Moldovan; directorul Casei Corpului Didactic Cluj, Mihaela Popescu, precum și inspectori școlari pentru proiecte educaționale, limba și literatura română, limbi moderne și sport. În cadrul atelierului de lucru au fost discutate aspecte privind inițierea și dezvoltarea platformelor de comunicare pe domenii de interes comun, precum și organizarea, pe parcursul anului curent, a sesiunilor de formare pentru cadrele didactice din municipiul Bălți.

În acest sens, pe 26 ianuarie 2022, Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți va organiza în comun cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în regim online, lansarea platformei de comunicare și inițiativelor de parteneriat. În cadrul evenimentului, vor fi discutate principalele direcții de cooperare bilaterală în următoarele domenii: educație incluzivă, tehnologii educaționale, management curricular (limba și literatura română, limbi străine, sport, educație timpurie) și formarea continuă a cadrelor didactice.

Last updated: ianuarie 25, 2022 at 17:29 pm

Lasă un Răspuns