08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința grupului de lucru ad-hoc cu privire la consultările publice asupra proiectului Regulamentului privind comunicarea internă și externă a Primăriei municipiului Bălți

//
Comentariu0

La data de 7 septembrie 2021 a fost organizată, conform dispoziției primarului nr. 124 din 24.06.2021, ședința grupului ad-hoc pe marginea proiectului Regulamentului privind comunicarea internă și externă a Primăriei municipiului Bălți, unde au fost analizate recomandările parvenite din partea părților interesate.

Scopul consultării рubliсе este asigurarea transparenței decizionale în рrосеsul de еlаbоrаrе а proiectului regulamentului.

Conform proiectului regulamentului, rolul comunicării interne este de a institui un dialog continuu și optim în primărie, atât pe verticală, cât și pe orizontală, pentru realizarea eficientă a atribuțiilor primăriei. Rolul comunicării externe este de a asigura un dialog continuu și eficient cu mediul extern (cetățeni, organe de stat, organizații internaționale, societatea civilă, instituții, întreprinderi și organizații, indiferent de forma de proprietate), pentru informarea multilaterală, transparentă, promptă, veridică și obiectivă despre activitatea primăriei, pentru cunoașterea necesităților și problemelor cetățenilor, pentru realizarea studiilor, etc.

Obiectivele comunicării interne și externe:

  1. formarea și menținerea imaginii credibile și pozitive a primăriei datorită activității transparente, responsabile, legale și de colaborare;
  2. cultivarea conduitei etice și profesionale în rândul funcționarilor/ salariaților primăriei;
  3. sporirea responsabilităţii personale ale funcționarilor/ salariaților faţă de procesul de comunicare cu toți participanții, atât din mediul intern, cât și din mediul extern;
  4. asigurarea accesului societății la informaţie;
  5. informarea publicului larg despre evenimentele publice din comunitate, inițiativele, politicile și activitatea primăriei;
  6. informarea cetățenilor despre procesul decizional și crearea condiţiilor pentru implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor;
  7. sporirea încrederii cetăţenilor în activitatea primăriei.

 

În cadrul ședinței membrii grupului de lucru au acceptat unele modificări și ajustări la proiectul de regulament.

Pentru detalii accesați aici.

Last updated: septembrie 9, 2021 at 17:52 pm

Lasă un Răspuns