08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic (31.07.2019)

//
Comentariu0

Miercuri, 31 iulie 2019, a avut loc ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic. În cadrul acestei ședințe        s-au discutat mai multe întrebări ce țin de buna funcționare a municipiului, printre care: datoria (în sumă de 3 000 000 lei ) în legătură cu aprovizionarea cu agent termic a cetățenilor municipiului Bălți. La fel, directorul Î.M. „Termogaz- Bălți”, Stepan Munteanu, a anunțat bălțenii că lucrările de reparație a caselor/ blocurilor de locuit, ce beneficiază de agent termic în perioada rece a anului, trebuie să fie finisate până la data de 25 august 2019, întrucât se va începe procesul de alimentare a sistemei de încălzire cu apă. În cazul în care locatarii nu reușesc, aceștia trebuie să se adreseze neapărat la Î.M. „Termogaz- Bălți”, și să anunțe despre prelungirea termenului de start pentru aprovizionare cu apă a sistemului de încălzire.

În cadrul aceleiași ședințe, primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, a accentuat ca directorul și specialiștii din cadrul Î.M. „GLC”, să atragă o atenție deosebită materialului procurat pentru lucrările de reparație și construcție în mun. Bălți. Această întrebare s-a iscat în legătură cu plângerile parvenite de la locuitorii str. Bulgară, 100 și str. Bulgară, 25, pentru că scările (făcute din ciment) de la intrarea în bloc s-au deteriorat în timp foarte scurt, ceea ce dă dovadă de calitatea proastă materialelor de construcții. Până în ziua de astăzi nu s-au terminat lucrările de reparație a acoperișului de pe str. Bulgară, 100, str. Belousov, 59 și str. Malinovschi, 3. Directorul Î.M. „GLC”, Tatiana Parascan, a menționat că se va ocupa de rezolvarea acestor probleme. O altă întrebare apărută constă în neînțelegerea cu alpiniștii utilitari din cadrul întreprinderilor individuale, întrucât aceștia, având contract cu Î.M. „GLC” pentru prestarea serviciilor corespunzătoare, îndeplinesc mai întâi toate cererile parvenite la întreprinderea unde funcționează și doar mai apoi – acele adresate la întreprinderea municipală.

Unde dispar trapele sistemelor de canalizare? Anume această întrebare a adresat-o primarul municipiului către reprezentantul S.R.L. „Gloring Inginering” în cadrul ședinței din 31.07.2019. S-a ajuns la răspunsul că acei care îi fură, probabil le aduc la punctele de primire a resturilor metalice. În această ordine de idei, primarul a însărcinat reprezentantul S.R.L. „Gloring Inginering”, pentru a fi verificată această situație și să fie întreținut un contact cu punctele de primire a resturilor metalice pentru a depista făptașii.

„Insuficiență acută de lucrători medicali!” Cu această replică a venit șefa serviciului Sănătate, Feodora Rodiucova. La momentul actual, Centrul Medicilor de familie din municipiul Bălți duce lipsă de 19 medici de familie. Lipsesc cadre medicale și la Spitalul Republican din mun. Bălți. În legătură cu această situație, anterior au fost trimise nenumărate demersuri către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Edilul de Bălți, a însărcinat șefa serviciului Sănătate, să fie întocmit un demers către minister, în cazul apariției unor probleme- scrisoarea să fie redirecționată, dar deja din numele primarului municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin. În acest context, s-a menționat că acut duce lipsă de medici Secția de urologie din cadrul Spitalului Republican din municipiul Bălți.

Ceea ce ține de raportarea lucrului efectuat de Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi”, aceasta a început cu o noutate bună- numărul unităților tehnice din cadrul întreprinderii s-a mărit cu unu. Astfel a fost procurat un tractor nou ce va permite efectuarea rapidă a lucrului propus. O însărcinare către director a fost identificarea locului ideal pentru amplasarea terenului pentru workout și pentru skateboard. Primarul a adus la cunoștință despre costul unor astfel de terenuri: terenul pentru workout- 450.000 lei și terenul pentru skateboard- 860.000 ruble (+livrare, +asamblare). O altă întrebare propusă pentru examinare a fost la fel indentificarea terenurilor ideale pentru stabilirea a 5 foișoare (terasă deschisă, cu acoperișul susținut de stâlpi sau de coloane, pridvor) în micro-raionul „Dacia”.

La fel în cadrul acestei ședințe, specialistul de la Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Veaceslav Scripliuc, a menționat că s-au început lucrările de pregătire a intituțiilor preșcolare și de învățământ pentru aprovizionarea cu agent termic în perioada sezonului rece, ce se planifică a fi finisate până la data de 15 august 2019. Dificultăți au apărut în legătură cu gimnaziul nr. 4 și nr. 9, întrucât în sistemul de încălzire s-au produs avarieri.  O altă problema a apărut la stația Tinerilor Turiști, unde centrala de încălzire se află sub partea carosabilă. Pachetul de documente pentru a efectua aceste lucrări trebuie direcționat la S.A. „CET-NORD”. Munca acestora va putea fi achitată la sfârșitul tuturor lucrărilor bine efectuate. Primarul a ordonat ca această întrebare să fie luată sub control propriu de către viceprimarul municipiului Bălți, Ghenadie Șmulschi.

La această ședință, a mai raportat despre lucrul efectuat și reprezentantul Inspectoratului de Poliție Bălți, Ruslan Chicimaniuc. Reieșind din sarcinile propuse și plângerile parvenite din partea locuitorilor municipiului, la ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic din 24.07.2019, se aduce la cunoștință că magazinul Victoria 24/24 (intersecția str. Alexandru cel Bun și str.Conev), într-adevăr propune spre vânzare, după orele 22:00, băuturi alcoolice (bere și vin), ceea ce este interzis de lege. Această întrebare va fi hotărâtă în cel mai scurt timp.

O altă problemă reprezintă câinii vagabonzi. Nenumărate plângeri vin din partea bălțenilor. Acest lucru, la fel, se va examina și hotărâ în timp util.

Reieșind din faptul că, special pentru vânzătorii neautorizați din cadrul zonei rurale au fost amenajate locuri speciale pentru iarmarocul agro (și mai sunt disponibile circa 20 de locuri), aceștia oricum continuă să iasă la vânzare pe marginea străzilor, în curțile blocurilor locative, ceea ce pune în pericol starea sănătății cumpărătorilor. Astfel, conform scrisorii primite de la MAI, situația cu vânzarea neautorizată a produselor alimentare să fie luate sub controlul autorităților și a organelor de drept.

Last updated: iulie 31, 2019 at 16:54 pm

Lasă un Răspuns