08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința Comisiei municipale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate (CMPPAD)

//
Comentariu0

La data de 26.08.2020, Direcția generală asistență socială și protecția familiei Bălți a asigurat promovarea ședinței Comisiei municipale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate (CMPPAD), examinate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 716 din 18.07.2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar acordat familiilor/persoanelor defavorizate.

În cadrul ședinței comisiei au fost examinate 15 cazuri în urma adresărilor familiilor/ persoanelor aflate în dificultate, pentru a beneficia de suport monetar în vederea diminuării situațiilor dificile care cei din urmă nu o pot ameliora desinestătător.

Marea majoritate a cazurilor sunt persoane care au atins vîrstă de pensionare, familii cu venituri modeste, precum și persoane cu nevoi speciale aflate în vizorul DGASPF mun Bălți.

         Suma totală alocată în acest scop a fost de 82 000 lei.

Last updated: septembrie 1, 2020 at 13:56 pm

Lasă un Răspuns