08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Şedinţa a VII extraordinară a Consiliului municipal Bălţi

//
Comentariu0

La şedinţa CMB din 27 iulie (a VII extraordinară) 28 consilieri municipali, prezenţi la ea au examinat 34 de chestiuni, 11 din care au fost incluse în ordinea de zi suplimentar.

Cu nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al  întreprinderilor municipale pe anul 2015 a raportat viceprimarul dl Leonid Babii. El a menţionat, că monitoringul financiar al ÎM pentru an. 2015 a fost elaborat în scopul consolidării disciplinei financiare şi  utilizării mai eficiente a proprietăţii publice. Au fost stabilite următoarele domenii principale de monitorizare financiară:

* Analiza rezultatelor financiare
* Analiza activelor și surselor de finanțare
* Analiza remunerării muncii
* Analiza transferurilor alocate întreprinderilor municipale din bugetul local
* Analiza datoriilor față de buget
* Analiza circulației proprietății administrativ-teritoriale
* Controlul activității economic-financiare
Aici informaţia deplină (pptx)

În final dl L. Babii a menţionat: «considerăm necesar de a ne adresa organelor de resor ierarhic superioare cu propunerea privind modificarea art.art.103, 104 a Codului Fiscal RM.

Apoi consilierii au aprobat un şir de documente, executarea cărora va permite:

1) realizarea programului de reabilitare a străzilor din municipiul Bălţi pe an. 2015-2020, conform Deciziei Consiliului mun.Bălţi nr.5/60 din 31.07.2014.;

2) participarea în calitate de Partener în proiectul regional ”Extinderea și regionalizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în satele Răuțel, Mărăndeni și Pîrlița din raionul Fălești”;

3) iniţierea proiectelor pentru selectarea parteneriatului public-privat privind transmiterea în concesiune serviciul public de alimentare cu energie termică a obiectelor deservite de către cazangeria amplasată pe str. Krîlov şi pe str. Arbore, 76A cu extinderea reţelelor de alimentare cu energie termică.

4) elaborarea și implementarea politicii publice locale graţie semnării Memorandumului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și Asociația Obștească „Institutul Casei Pasive”.

În urma votării: 24 voturi – pentru semnarea Memorandumului, 4 – s-au abţinut.

25 voturi – pentru, 1 – contra, 2 – s-au abţinut – rezultatul votării deschise privind conferirea titlului „Cetăţean de onoare a mun. Bălţi” Episcopului de Bălți și Fălești Marchel (Mihăescu Nicolai Vladimir).

Cu majoritatea voturilor pro, Episcopului de Bălți și Fălești Marchel i sa conferit titlul de „Cetăţean de onoare a mun. Bălţi”. Ceremonia festivă de conferire titlului de „Cetăţean de onoare a mun. Bălţi” Episcopului de Bălți și Fălești Marchel va avea loc în cadrul manifestărilor, desfăşurate cu prilejul celei de – a 25 aniversări a Zilei Independenței – Zi Naţională a RM.

Last updated: august 1, 2016 at 18:04 pm

Lasă un Răspuns