08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Securitate comunitară în municipiul Bălți

//
Comentariu0

Pe 18.02.2020 a fost organizată și desfășurată, sub conducerea secretarului Consiliului municipal Bălți, dnei Irina Serdiuc, ședința grupului de lucru privind inițierea creării Consiliului de Securitate Comunitară în municipiul Bălți. Inițiativa vine din partea Inspectoratului de poliție Bălți, iar baza legală a acesteia constituie Hotărârea Guvernului RM nr. 100 din 30.01.2018 privind aprobarea Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară.

În contextul informației comunicate de șeful-adjunct al Secției securitate publică a IP Bălți, comisar principal Ruslan Chicimaniuc, „… prin intermediul consiliului menționat organele de drept vor fi mai aproape de comunitate, de problemele cetățenilor, iar societatea civilă va avea posibilitatea de a participa în procesul decizional, ce va fi o premiză pentru identificarea soluțiilor problemelor existente”.

În republică deja activează în 5 raioane astfel de proiecte pilot, iar către finalul anului s-a propus a fi create în toate localitățile din țară consilii de securitate comunitară, în scop de consolidare a securității comunitare.

Șeful Direcției juridice a primăriei, dl Vitalii Balan, a menționat că inițiativa propusă este necesar a fi susținută, luând ca exemplu proiectul similar demarat în municipiul Chișinău, ce presupune o colaborare între administrația publică locală și inspectoratul de poliție. Ca variantă poate fi semnarea unui acord, în care s-ar indica și crearea consiliului respectiv. Numai prin efort comun dintre organul APL, IP Bălți, serviciile desconcentrate și societatea civilă pot fi soluționate problemele existente.

Irina Serdiuc a concluzionat faptul că este necesar a fi studiate minuțios actele legale din domeniu, după care vor urma consultările, va fi elaborat un proiect de decizie, ce va fi înaintat Consiliului municipal Bălți pentru examinare la ședința ordinară din 31 martie a.c.

Last updated: februarie 19, 2020 at 12:29 pm

Lasă un Răspuns