08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Şcoala de Muzică „G.Enescu” din Bălţi anunţă din data de 1.06.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct.

//
Comentariu0

   

Şcoala de Muzică „G.Enescu” din Bălţi anunţă din data de 1.06.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct.

LA CONCURS POT PARTICIPA:

 • Cetăţeni  ai Republicii Moldova cu studii  superioare în domeniul învăţămîntului artistic;
 • Are o vechime în muncă în domeniul învăţămîntului artistic de cel puţin 3 ani;
 • La data  expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
 • Cunoaşte limba română, este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei.
 • Nu are antecedente penale, nu a fost concediat în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit m) şi n) din Codul Muncii al RM.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/manage- rial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 • curriculum vitae perfectat după modelul Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Primirea actelor va avea loc la

Şcoala de Muzică „G.Enescu”, în anticameră.

str. Hotinului, 4

tel. de contact: 0231-2-24-78; 0231-6-03-27.

Data limită de depunere a dosarului este 30.06.2016.

Last updated: iunie 3, 2016 at 23:11 pm