08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

„PARE 1+1” – întroducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălţi prin prezenta, Vă informează că, Ministerul Economiei prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 866 din 18.12.2015, Programul de Atragere a Remitenţilor în Economie „PARE 1+1”, implementat de ODIMM, a fost  prelungit pentru anii 2016-2018.

Programul de Atragere a Remitenţilor în Economie „PARE 1+1” continuă să se bucure de un interes sporit în rândul migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, fapt care determină creşterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă ori de a investi remitenţele în crearea şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

Obiectivul Programului, reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Astfel, „PARE 1+1” tinde să faciliteze şi în continuare accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti  pe căi oficiale, întroducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor şi crearea unei pârghii pentru întroducerea know-how-urilor şi inovaţiilor.

Reamintim că, în cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.

Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina web: www.odimm.md/pare. Telefon de contact 022 22-50-01.

Last updated: iunie 13, 2016 at 12:17 pm