08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

S-a dat start Campaniei de sensibilizare a opiniei bălțenilor față de romi, cu mesaj anti-discriminatoriu

//
Comentariu0

Marți, 16 februarie, în incinta Primăriei mun. Bălți, a avut loc prima întâlnire a echipei de proiect pentru desfășurarea Campaniei de sensibilizare a opiniei bălțenilor față de romi, cu mesaj anti-discriminatoriu, în cadrul Proiectului „Academia Liderului Comunitar”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, implementat de centrul CONTACT.

Cererea de finanțare a fost depusă de președintele AO „Șatro” din Bălți, Aliona Ciurar, care, în perioada mai-august 2020, a participat la un șir de instruiri online în cadrul aceluiași proiect, orientate spre promovarea democrației participative și a principiilor bunei guvernări la nivel local, spre sporirea nivelului de implicare a ONG-urilor și a liderilor comunitari în procesul decizional în localitățile beneficiare și spre creșterea nivelului de activism civic al cetățenilor.

Scopul campaniei este diseminarea materialelor cu conținut anti-discriminatoriu, care să evidențieze valorile socio-culturale specifice romilor, problemele cu care ei se confruntă în procesul incluziunii sociale, efectele negative ale discriminării asupra dezvoltării prospere a lor și îndemnul populației la acceptarea romilor, precum și unele informații destinate romilor, privitoare protecția lor.

Întâlnirea a fost inițiată de președintele AO „Șatro”. Au participat: secretarul Consiliului municipal Bălți, reprezentanți ai subdiviziunilor structurale ale primăriei din domeniile: relații cu publicul, învățământ, cultură, asistență socială și reprezentanți  ai organizațiilor necomerciale din Bălți.

Principalele aspecte aduse în discuție au fost legate de elaborarea materialelor cu mesaj anti-discriminatoriu și informativ destinate publicului larg, inclusiv romilor:

  • materiale informative destinate romilor (cu date de contact ale mediatorului comunitar, servicii publice din municipiu, ș.a.);
  • roll-up-uri (pentru expoziții mobile în locuri publice, cu fotografii ale etnicilor romi din Bălți, date despre proiect, ș.a.);
  • afișe cu sloganul campaniei și alte informații despre proiect, cultura și tradițiile romilor (afișate în transport public, în instituții publice și în alte locuri publice din municipiu);
  • calendare de buzunar 2021 cu mesaj anti-discriminatoriu (distribuite bălțenilor);
  • reportaj cu mesaj anti-discriminatoriu și de promovare a culturii și vieții romilor (mediatizat în mass-media și mediul online);
  • magnete cu mesaj anti-discriminatoriu (distribuite bălțenilor);
  • carnețele cu sloganul campaniei și alte informații despre proiect, cultura și tradițiile romilor (distribuite bălțenilor).

Echipa de proiect urmează să aibă mai multe întrevederi, în care vor discuta asupra modului de răspândire a materialelor campaniei, organizarea activității voluntarilor care vor participa și alte aspecte.

Last updated: februarie 17, 2021 at 17:26 pm

Lasă un Răspuns