08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Roșu – codul municipiului Bălți în contextul epidemiologic COVID-19

//
Comentariu0

Analizând evoluția situației epidemiologice, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a constatat că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată, în principal, de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. Astfel, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, precum şi al eficienţei gestionării resurselor, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova prin hotărârea nr. 33 din 28.09.2020 a decis:

  1. Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
  2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, conform Anexei nr. 1, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
  3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.
  4. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici, birourilor electorale şi a secţiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia naţională extraordinara de sănătate publică.
  5. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
  6. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
  7. Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
  8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
  9. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

Nerespectarea măsurilor de sănătate publică, expuse în hotărârea menționată, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Last updated: septembrie 29, 2020 at 19:19 pm

Lasă un Răspuns