08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante, după cum urmează:

//
Comentarii2
Nr. d/o Numele, prenumele Nota obținută

Specialist principal

Secția secretariat în cadrul

Direcției secretariat și relații cu publicul

 

1 Vahnovan Diana 4,0
2 Biscupscaia Iuliana 3,0
3 Calughin Aurica 2,0
4 Cenușa Anastasia 9,0
5 Pînzaru Mihaela 8,0
6 Rusu Ina 5,0

Specialist principal

Direcția arhivă

 

1 Grubaia Olga 6,0
2 Biscupscaia Iuliana 2,0

Specialist principal (2 funcții)

Direcția administrație publică

 

1 Ciobanu Snejana 6,0
2 Rusu Ina 6,0
3 Biscupscaia Iuliana 2,0

Specialist principal

Secția prestații sociale în cadrul

Direcției generale asistență socială și protecția familiei

 

1 Simac Marina 10,0
2 Grincic Ana 1,0

Specialist principal

Secția protecția copilului și familiei

în cadrul

Direcției generale asistență socială și protecția familiei

 

1 Grincic Ana 5,0
2 Chiurt Veronica 10,0

Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, nu sunt admiși la interviu.

Interviul va avea loc joi, 06.02.2020, ora 1600 în biroul 318 la sediul Primăriei municipiului Bălți.

Last updated: februarie 6, 2020 at 15:30 pm

2 Responses

Lasă un Răspuns