08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează

//
Comentariu0
Nr. d/o Numele, prenumele Nota obținută
SPECIALIST PRINCIPAL

DIRECȚIEI ARHIVĂ

(1 funcție temporară)

1 BOGHIU Mariana 4
2 TOMA Dana 2
SPECIALIST PRINCIPAL

DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

(1 funcţie permanentă)

1 PICALIOV Ala 5
2 BOGHIU Mariana 1
SPECIALIST PRINCIPAL

al  Secției de control a calității și  volumului serviciilor de amenajare și salubrizare a municipiului

în cadrul  DIRECȚIEI GOSPODĂRIE COMUNALĂ

(1 funcție temporară)

1 CEMÎRTAN Leonid 9
SPECIALIST PRINCIPAL

al  Secției de control a calității și  volumului serviciilor publice prestate în cadrul  DIRECȚIEI GOSPODĂRIE COMUNALĂ

(1 funcție permanentă)

1 MUSTEAȚA Diana 6
2 CIRCOV Ala 7
3 BUTNARI Sergiu 4
4 TULBURI Ivan 7
SPECIALIST PRINCIPAL

DIRECȚIEI PROPRIETATE MUNICIPALĂ ȘI RELAȚII FUNCIARE (concurs repetat)

(1 funcţie permanentă)

1 BOTEZATU Denis 6
2 BOGHIU Mariana 1

Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, nu sunt admiși la interviu.

Interviul va avea loc joi, 01.07.2021, ora 1500 , în biroul 334 la sediul Primăriei municipiului Bălți.

Last updated: iulie 1, 2021 at 19:02 pm

Lasă un Răspuns