08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun. Bălți și Asociația obștească «ACETI» au semnat Acord de colaborare

//
Comentariu0

La data de 29 noiembrie 2021 a fost încheiat Acordul de colaborare între Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălţi, și Asociația Obștească „Asociatia pentru Dezvoltarea Comunicaților Electronice și Tehnologiilor Inovaționale”. Acordul a fost semnat de către primarul interimar al municipiului Bălți, Dubițkaia Tatiana și de către președintele Asociației pentru Dezvoltarea Comunicaților Electronice și Tehnologiilor Inovaționale, Bodrug Ion.

Principalul scop al Acordului este de a uni efortul Părților în valorificarea potențialului inovațional al municipiului Bălți, prin facilitarea și accelerarea procesului de transfer tehnologic şi inovaţional în domeniile social-economice, inclusiv în sfera gospodăriei de locuințe, transportului public și servicilor comunale din municipiu, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor, dezvoltării comunității și protejării mediului.

Părțile vor depune tot efortul pentru găsirea posibilităților de dezvoltare în municipiul Bălți a conceptului de Smart City, care vor fi agreate de către ambele părți.

Obiectivele colaborării:

 • identificarea necesităților prioritare în digitalizarea serviciilor publice oferite de administrația publică locală și stabilirea în comun a modalităților optimale și eficiente de soluționare a acestora;
 • dezvoltarea și implementarea soluțiilor de Smart City pentru municipiul Bălți și a soluțiilor tehnologiilor inovaționale digitale;
 • schimbul de experiență în procesul de dezvoltare a conceptului de Smart City;
 • organizarea în comun, a unor evenimente şi activităţi cu caracter consultativ-informativ şi de identificare a ideilor de proiecte de dezvoltare a municipiului Bălți în domeniul produselor și serviciilor inovaționale digitale;
 • colaborarea pe proiecte ce țin de scopul prezentului Acord.

Prezentul Acord este semnat pentru o perioadă de 5 ani și se încheie la 31 decembrie 2025.

Responsabilităţile Consiliului municipal Bălți, în persoana Primarului municipiului Bălți:

а) să faciliteze implicarea subdiviziunilor structurale ale Primăriei municipiului Bălți în activități și proiecte comune, care corespund scopului și obiectivelor prezentului Acord și în vederea realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălți pentru anii 2021 – 2025, a Planului de Dezvoltare Economică Locală a municipiului Bălți pentru 2020 – 2022, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică” și a altor documente de dezvoltare a municipiului

Responsabilităţile Asociaţiei Obștești „Asociatia pentru Dezvoltarea Comunicaților Electronice și Tehnologiilor Inovaționale”:

 1. să participe la implementarea acțiunilor Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălți pentru anii 2021 – 2025, Planului de Dezvoltare Economică Locală a municipiului Bălți pentru 2020 – 2022, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică” și a altor documente de dezvoltare a municipiului, conform domeniului de activitate al Asociației;
 2. să efectueze studiul privind identificarea calificărilor necesare pentru angajații din domeniul IT și inginerie din întreprinderile mun. Bălți;
 3. să consolideze comunitatea tehnologiilor inovaționale digitale din mun. Bălți (mediul de afaceri, mediul academic, reprezentații organizațiilor naționale și internaționale de susținere a businessului, reprezentanții APL și APC) într-un ecosistem tehnologic bine conectat la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic din mun. Bălți;
 4. să inițieze idei de proiect/e de dezvoltare și de implementare a conceptului de Smart City în municipiul Bălți;
 5. să inițieze idei de proiect/e în domeniile educație, cultură, transport, iluminare, amenajare etc. pentru integrarea tehnologiilor inovaționale digitale în municipiul Bălți;
 6. să informeze în scris Primarul mun. Bălți despre ideile de proiect și/sau despre alte inițiative ale Asociației de a fi implementate în comun, ce corespund scopului și obiectivelor prezentului Acord;

Reamintim, pe 23 noiembrie 2021, consilierii CMB au votat aderarea municipiului Bălți la rețeaua Inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică”, vezi decizia nr. 14/3.

Last updated: noiembrie 29, 2021 at 17:18 pm

Lasă un Răspuns