08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Pregătirea gospodăriei comunale către perioadă de toamnă-iarnă 2019-2020.

//
Comentariu0

La 16 octombrie 2019, a avut loc ședința cu șefii întreprinderilor municipale și a complexului energetic, prezidată de primarul interimar al municipiului Bălți, domnul Gh. Șmulschi.

Tema principală a acestei întruniri a fost finalizarea tuturor măsurilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă, aprobate prin dispoziția primarului nr. 153 din 25 iunie 2019 „Cu privre la aprobarea planului de măsuri ce ține de pregătirea gospodăriei comunale către perioadă de toamnă-iarnă 2019-2020”, dispoziția transmisă tuturor întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, de competența și responsabilitatea cărora ține executarea dispoziției nominalizate.

În cadrul ședinței au fost discutate și alte probleme legate de activitatea zi de zi a întreprinderilor și serviciilor municipale.

La începutul ședinței, dl V. Zincovschi, șef Direcție Gospodărie Comunală a primăriei, le-a reamintit tuturor celor prezenți că, în conformitate cu Planul de măsuri ce ține de pregătirea gospodăriei comunale către perioadă de toamnă-iarnă 2019-2020, aprobat prin dispoziția menționată mai sus, termenul pentru implementarea tuturor activităților a expirat la 15 octombrie anul curent.

În acest sens, domnul V. Zincovschi a specificat că, raportul managerilor privind gradul de pregătire a acestora pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă, constituie conținutul primului punct de pe ordinea de zi a ședinței, punctul doi constând în raportarea stării de lucruri la întreprinderile respective privind restul activităților desfășurate.

O atenție deosebită a fost acordată raportului prezentat de domnul S. Munteanu, directorul Î. M. „Termogaz-Bălți”, care în raportul său a menționat că, din punct de vedere al pregătirii pentru perioada toamnă-iarnă, întreprinderea este pregătită la nivel de 93%. De asemenea, dl S. Munteanu și-a expus regretul pe motiv că, până în prezent, Pașapoartele privind pregătirea pentru a fi conectate la încălzirea centralizată nu au fost încă prezentate nici de cooperative, nici de Î. M. ”Gospodăria Locativ-Comunală”, nici de alte persoane juridice, cu excepția Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei mun. Blți.

În ceea ce privește restul activității întreprinderii, dl S. Munteanu a vorbit despre existența problemei ce ține de înlocuirea pompei pe str. Krîlov. În același timp, cazangeria este reparată și este o pompă de rezervă care poate fi pornită, fiind suficiente pentru aceasta 2-3 săptămâni.

Primarul interimar al municipiului Bălți, domnul Gh. Șmulschi, a adresat o întrebare dlui S. Munteanu referitor la încheierea Contractului pentru furnizarea de gaze de ”Moldovagaz” S. A.

Dl S. Munteanu, director Î. M. „Termogaz-Bălți”, a explicat că, deși la 10.10.2019, întreprinderea a primit o petiție referitor la plata datoriei pecuniare către ”Moldovagaz” S. A. în suma de 250 mii lei, care a fost achitată integral chiar în a doua zi, adică pe data de 11 octombrie 2019, după prânz al aceleiași zile, ”Moldovagaz” S. A. a transmis o altă scrisoare prin care a solicitat plata a încă unei amenzi în suma de 465 mii 408 lei.

În această ordine de idei, dl S. Munteanu și-a exprimat nedumerirea, deoarece la scrisoarea în cauză nu a fost anexat nici un document din care să fie posibil să se afle data la care a fost aplicată amenda, pentru ce a fost aplicată, perioadă pentru care a fost aplicată, care ar fi rata dobânzii etc. Mai mult, în această scrisoare administrația „Moldovagaz” A.O. a anunțat că își rezervă dreptul să nu semneze Contractul de furnizare a gazelor către „Termogaz-Bălți” Î. M. până la data achitării acestei datorii.

Primarul interimar al municipiului Bălți, domnul Gh. Șmulschi i-a dat indicații dlui S. Munteanu să contacteze conducerea ”Moldovagaz” A.O. pentru a clarifica toate problemele.

Dl Serghei Pcela, director „DRCD Bălți ” Î. M. a raportat despre lucrările efectuate în vederea pregătirii pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.

Una dintre chestiunile abordate la ședință ținea de neexecutarea de către „DRCD Bălți” Î. M. a punctelor din Planul de măsuri de pregătire către perioadă de toamnă-iarnă, în special de lipsa rezervei de nisip și sare necesară pentru utilizare în timpul iernii. Dl S. Pcela a argumentat aceasta prin aceea că nu există bani necesari pentru achiziționarea materiei prime, deși, în ziua de marți, la 08.10.2019 domnul Gh. Șmulschi, primarul interimar al municipiului Bălți, a semnat cererea de comandă pentru transferul mijloacelor bănești către „DRCD Bălți” Î. M. Pe de altă parte, după cum s-a aflat în urma discuției, contabilul șef al întreprinderii, care a pierdut documentul respectiv, a dat dovadă de iresponsabilitate, demonstrând o atitudine neglijentă față de îndeplinirea îndatoririlor sale. Astfel, doar în urma depunerii repetate a cererii, banii au fost transferați în contul întreprinderii abea la începutul acestei săptămâni.

Astfel, la situația din 15.10.2019, întreprinderea nu este pregătită pentru perioada toamnă-iarnă.

O situație similară a fost observată și la alte întreprinderi care, din diferite motive, nu au putut raporta despre gradul de pregătire atins pentru activitate în perioada toamnă-iarnă.

În concluzie, în cadrul ședinței s-a constatat că rezultatul nesatisfăcător a fost observat în activitatea întreprinderii „Amenajarea și Spații Verzi Bălți”, iar cel mai bun, având o pregătire de 100% a fost atestată la Î. M. ”Direcția Troleibuze Bălți”.

În contextul dat, domnul V. Zincovschi, a explicat celor prezenți că nu va fi posibilă evaluarea nivelului de pregătire a municipiului pentru perioada rece a anului până atunci, pînă când toate întreprinderile nu vor furniza informația clară și completă despre îndeplinirea celor 9 puncte din Planul de măsuri aprobat prin dispoziția primarului nr. 153 din 25.06.2019 „Cu privre la aprobarea planului de măsuri ce ține de pregătirea gospodăriei comunale către perioadă de toamnă-iarnă 2019-2020”” și a dat însărcinare tuturor persoanelor responsabile să prezinte, până la sfârșitul zilei, informația completă vizând problemă abordată.

Last updated: octombrie 17, 2019 at 16:41 pm

Lasă un Răspuns