08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Pentru a 76-a oară bat clopotele memoriei, pentru a ne închina în fața părinților, fraților, buneilor și străbuneilor noștri, căzuți pe câmpul de luptă.

//
Comentariu0

Marele Război pentru Apărarea Patriei a răpit mai mult de 50 de milioane de vieți, a nimicit destine, a transformat în ruine orașe și sate. Pentru a 76-a oară bat clopotele memoriei, pentru a ne închina în fața părinților, fraților, buneilor și străbuneilor noștri, căzuți pe câmpul de luptă.

Imaginea acestui dramatic război este întipărită nu numai în paginile istoriei, ci și în soarta multor familii, în sclipirile focului veșnic.

Astăzi noi comemorăm cu plecăciune pe toți cei, care s-au jertfit în numele Victoriei, cu bărbăție, curaj și vitejie, în cea mai sângeroasă și crâncenă conflagrație din istoria omenirii. Victoria din 9 mai 1945 ne-a oferit o șansă la viață și un viitor prosper.

Din an în an, imaginea acestui război devine istorie, cu amintiri tragice prin care a avut să treacă omenirea.

Noi toți suntem îndatorați să păstrăm memoria Eroilor căzuți în lupte, să nu uităm istoria calvarului fascist, să manifestăm dragoste, grijă și atenție pentru Veteranii de Război.

Onorați Veterani! Ne exprimăm recunoştinţa pentru aportul şi grija manifestată, pentru spiritul de Patriotism de care aţi dat dovadă pe frontul de luptă. Chiar dacă an de an vă adresăm sincere mulţumiri şi cuvinte de recunoştinţă, acestea nu se compară cu trăirile şi cu sacrificiile Marilor Eroi ai neamului nostru. Sunteţi cei care şi astăzi ne demonstraţi că valoarea supremă a unei naţiuni este Patriotismul şi Spiritul civic ce trebuie să persiste în societate.

De 76 de ani trăim sub un cer senin, construim și făurim, creștem copii. Zeci de ani au trecut și s-au schimbat multe generații, dar recunoștința pentru Marea Victorie va rămâne veșnic în inimile noastre. Toate acestea vă datorăm Vouă, stimați Veterani!

Last updated: mai 9, 2021 at 20:42 pm

Lasă un Răspuns