08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Până la ziua de 21.02.2018 în municipiul n-a fost confirmat nici un caz de gripă.

//
Comentariu0

Informaţia privind vigilenţa, controlul, profilaxia şi depistarea gripei pandemice în Instituția Medico –Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi

În instituţie se menţine starea de vigilenţă şi răspuns la pandemia cu virusul А(Н1N1), supravegherea şi efectuarea măsurilor antiepidemice, menţinerea regimului sanitar epidemiologie, monitorizarea săptămânală a cazurilor de infecţii respiratorii acute, respiratorii acute cu virusul gripal nou A(H1N1) şi pneumonii.

Măsurile de bază au fost iniţiate începând cu 03.11.2009, pe măsura parvenirii ordinelor Ministerului Sănătăţii RM.

La 04.11.2009 a fost petrecută şedinţa cu şefii subdiviziunilor cu trasarea măsurilor de activitate, în baza ordinelor Ministerului Sănătăţii RM au fost elaborate ordinele pe instituţie.

La 05.11.2009 au fost petrecute şedinţe în toate subdiviziunile cu toţi colaboratorii, au fost repartizate Protocolul clinic standardizat pentru medicul de familie „Gripa pandemică cu virusul A(H1N1)”.

La 06.11.2009 a fost petrecută şedinţa cu asistentele medicale din instituţiile de învăţământ şi educaţie.

La 09.11.2009 a avut loc şedinţa Consiliului Medical neordinară cu instalarea carantinei şi efectuarea măsurilor suplimentare ce se impun, au fost stabilite persoanele responsabile de colectarea şi transmiterea informaţiei în mod operativ.

La 11.11.2009 la şedinţa ordinară pe lângă medicul şef a fost adus la cunoştinţă Planul municipal şi al instituţiei de măsuri şi activităţi privind vigilenţa şi răspunsul la pandemia cu virusul A(H1N1).

La 12.11.2009 a fost prelungit orarul de primire a solicitărilor la domiciliu până la orele 18.00, medicii de familie au fost asiguraţi cu transport sanitar pentru deplasare la domiciliu .

În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii RM      nr. 119 din 30.04.2009 „Cu privire la unele măsuri de vigilenţă şi răspuns la o eventuală pandemie cu noul virus gripal A (H 1 N1 ),  la 04.05.2009, ora 9.00 în instituţie a avut loc şedinţa şefilor Centrelor de Sănătate și şefilor de secţii.

In lunile noiembrie-decembrie a.2017 a fost petrecută vaccinarea antigripoasă a contingentelor profesionale şi cu risc sporit de îmbolnăvire după cum urmează:

Contingente Nr. persoane  ce necesită vaccinate  Nr. persoane vaccinate
Copii şi adulţi expuşi unui risc înalt al complicaţii datorare gripei
I. Copii cu maladii cronice:  1 1
1. Astm bronşic    
2. Insuficienţa renală,  hepatică, respiratorie, cardio-vasculară 28 28
3. Diadet zaharat 1 1
4. Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA
5. Trataţi îndelungat cu preparate ce conţin aciid salicilic
6. Trataţi periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide
7. Resipienţi ai organelor transplantate
8. Bolnavi prin tuberculoză şi contacţi din focarele de tuberculoză
9. Copii instituţionalizaţi în orfelinate, case şi şcoli internat
II. Adulţi cu maladii cronice
1.Astm bronşic 135 135
2. Insuficienţa renală,  hepatică, respiratorie, cardio-vasculară 3755 3755
3. Diadet zaharat 1331 1331
4. Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA 27 27
5. Trataţi periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze inalte de corticosteroide 17 17
6. Resipienţi ai organelor transplantate
7. Bolnavi privin tuberculoză 24 24
8. Bătrânii şi invalizii instituţionalizaţi în aziluri
B.Contingente cu risc sporit şi de importanţă publică majoră de răspuns la epidemia de gripă
1. Lucrători  ai instituţiilor medico-sanitare publice, inclusiv CNAM 359 359
2. Lucrători  ai instituţiilor medico-sanitare ale altor ministere, departamente 14 14
3. Lucrători  ai instituţiilor de sănătate publică 31 31
4.  Studenţi, rezidenţi şi cadrul didactic a USMF N.Testemiţanu planificaţi  a fi antrenaţi în acorcarea asistenţei medicale bolnavilor în caz de epidemie de grip
5. Studenţi şi cadrul didactic colegiilor de medicină planificaţi a fi antrenaţi în acordarea asistenţei medicale bolnavilor în caz de epidemie de grip 160 160
6. Efectivul poliţiei de frontieră, care activează în punctele de trecere a frontierei
7. Personalul serviciului vamal din punctelede trecere a frontierei
8. Efectivul MAI planificaţi a fi antrenați în efectuarea masurilor antiepidemice în focarele de grip
9. Efectivul Armatei Naţionale planificaţi a fi antrenaţi în  efectuarea masurilor antiepidemice în focarele de grip
10. EfectivulTrupelor de Carabinieri planificaţi a fi antrenaţi în efectuarea masurilor antiepidemice în focarele de grip
11. Personalul instituţiilor de asistenţă socială 43 43
12. Personalul azilurilor pentru bătrânii şi invalizii
13. Altele 2024 2024
14. Personalul Serviciului Situaţii Exepţionale, organelor de conducere din administraţia publică centrală, locală,  antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice în focarele de grip
TOTAL 7950 7950

Pentru asigurarea activităţii şi acordării asistenţei medicale populaţiei în sezonul rece  a.2017 -2018 instituţia este asigurată cu cantităţi suficiente cu dezinfectante, echipament de protecţie a personalului, medicamente antipiretice, antihistaminice.

Au fost revizuite şi completate trusele de urgență a medicilor şi asistentelor medicale de familie, cabinetele de triaj.

În filialele secţiei asistenţă cu medicamente şi consumabile (farmacie) sunt prezente medicamente antivirale, antipiretice şi pentru tratamentul simptomatic al tusei. Spre regret lipseşte medicamentul antiviral Tamiflu, care era distribuit în mod centralizat.

Medicii de familie sunt asiguraţi cu transport sanitar pentru deplasare la domiciliu.

Numărul de cazuri înregistrate în perioada de santinelă pentru luna ianuarie  şi ultima săptmână 12.02.2018 -18.02.2018 conform anexei nr. 2 (se anexează).

Săptămânal în sistemul de supraveghere de santinelă este colectat o probă biologică pentru testare la gripă, până la ziua de 21.02.2018 n-a fost confirmat nici un caz de gripă.

În toate subdiviziunile au fost afişate în locuri vizibile postere şi buletine sanitare cu tematica dată.

Şef Serviciul Sănătate                                                                                                                             Feodora  RODIUCOVA

Last updated: februarie 27, 2018 at 14:32 pm

Lasă un Răspuns