08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Nicolai Grigorișin și Ghenadie Șmulischi – viceprimarii municipiului Bălți

//
Comentariu0

La a III ședință extraordinară a Consiliului municipal Bălți, desfășurată la data de 8 februarie au fost examinate chestiuni privind alegerea viceprimarilor al municipiului Bălți. Cu majoritatea voturilor consilierii au decis: încetarea mandatului înainte de termen a dlui L. Babii și aprobarea viceprimarilor al mun. Bălți.

Examinînd cererea de demisie a viceprimarului municipiului Bălți dlui Leonid Babii din 05.02.2018 în legătură cu starea sănătății, consilierii municipali i-au mulțumit dl Babii pentru munca asiduă pentru bunăstarea municipalității. La rîndul său dl Babii i-a mulțumit toți cei cu care a muncit timp de trei ani: finanțatori, economiști, consilieri, angajați ai primăriei, șefi de întreprinderi și mass-media „pentru o reflectare obiectivă a blocului economic de activitate al consiliului municipal și primăriei noastre.”

Apoi, conform ordinii de zi, consilierii municipali au examinat propunerile primarului dlui Renato Usatîi privind candidaturile la posturi vacante a viceprimarilor. Acestea fiind dl Nicolai Grogorișin și Ghenadie Șmulischi. Consilieri au susținut propunerile primarului și cu majoritatea voturilor au ales noi viceprimari.

Nicolai Grigorișin va supraveghea gestionarea proprietății municipale și a relațiilor funciare, arhitectură și construcții, gospodăria  municipală; Ghenadie Șmulschi în funcția de viceprimar al municipiului Bălți va fi responsabil de finanțe și economie, comerț, alimentație publică și prestări servicii populației, achiziții publice și relații economice externe.

Last updated: februarie 9, 2018 at 16:03 pm

Lasă un Răspuns