08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

N. Grigorișin: „Cerem dreptul de a participa direct la darea în exploatare a construcțiilor și dreptul de a demola clădirile ilegal construite„

//
Comentariu0

Cu un astfel de apel a venit viceprimarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, în cadrul ședinței, organizată de Curtea de conturi din RM cu reprezentanții primăriilor din mun. Chișinău, mun. Bălți și mun. Edineț, desfășurată în data de 17 iulie 2020.

Principalul scop al acestei întruniri a fost prezentarea Raportului de audit al Direcțiilor arhitectură și urbanism din cadrul celor trei administrații publice locale.

Echipa de audit a format un șir de obiecții și recomandări pentru fiecare organ al APL.

După prezentarea raportului a urmat o sesiune de întrebări și răspunuri, iar în final fiecare reprezentant al APL și APC a venit cu un succint discurs prezentând problemele cu care se confruntă, venind cu un șir de soluții și propuneri argumentate. Viceprimarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, a accentuat 4 obiective importante, care trebuie să fie reglementate la nivel de conducere a țării:

  • Oferirea dreptului autorităților administrației publice locale de a demola clădirile ilegal construite.
  • Oferirea dreptului autorităților APL de a participa în fiecare comisie de dare în exploatare a construcțiilor și amenajărilor amplasate pe teritoriul municipiului Bălți.
  • Elaborarea și aprobarea în Parlamentul RM a „Codului urbanismului și construcțiilor”
  • Elaborarea metodologiei de întreținere a clădirilor nefinalizate și responzabilizarea proprietarilor.

Primăria mun. Bălți își asumă resoponsabilitatea de a implimenta recomandările misiunii de audit a Curții de conturi, în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea redresării situației privind eliberarea actelor permisive de construcție în aria municipiului Bălți.

Last updated: iulie 17, 2020 at 17:48 pm

Lasă un Răspuns