08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Metode şi tehnici de comunicare didactică eficientă la lecţiile de chimie

//
Comentariu0

La 21 februarie 2018 în Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” s-a desfăşurat atelierul metodico-practic al profesorilor de chimie „Comunicarea – factor esenţial în realizarea procesului educaţional de calitate la chimie”, monitorizat şi ghidat de Lilia Butnari , metodist Centrului Metodic.

Având drept obiectiv, identificarea metodelor şi tehnicilor de comunicare didactică eficientă la lecţiile de chimie şi nu numai, s-a atras atenţia profesorilor la importanţa comunicării în limbajul specific chimiei, precum şi la Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice în care se regăsesc descriptori cu privire la comunicare.

Cu o succintă descriere despre LT „B. P. Hasdeu” în faţa profesorilor a venit Directorul liceului, Babin Dumitru, care a menţionat rezultatele elevilor, al profesorilor, dar şi a evedenţiat direcţiile de perspectivă.

Animatorul atelierului, Burcovschi Stela, profesor de chimie, grad didactic I, a iniţiat colegii în diverse tipuri de activităţi, utilizând mai multe metode şi tehnici: jocul didactic, problematizarea, studiul de caz, lucrul în grup, modelarea, prezentarea ppt, comunicarea electronică, vizionare de film, puzzle etc..

Au fost prezentate tipurile, stilurile, formele, precum şi obstacolele ce pot apărea într-o comunicare didactică. A fost studiată interdependenţa dintre documentele normative cu privire la comunicarea didactică: Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din îvăţământul general, Standardele de eficienţă a învăţării chimiei şi Curriculum la disciplina Chimie. S-a ajuns la concluzia că un profesor ce demonstrează o comunicare didactică eficientă, va reuşi şi trebuie să o formeze şi la elevii săi.

Last updated: februarie 26, 2018 at 18:16 pm

Lasă un Răspuns