08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Lansarea Campaniei „Bălți fără droguri”. Motivație, parteneri și activități preconizate

//
Comentariu0

Lupta cu viciile umane este unul din scopurile majore ale tinerilor de astăzi. Tendința spre o lume mai bună, mai curată și mai etică este o aspirație a lor. Deși unii îi consideră simpli „visători” sau „idealiști”, activitățile lor dau efecte folositoare, mai mult sau mai puțin vizibile. După desfășurarea unor campanii pe tematici ca: anti-trafic de ființe umane, educare electorală a populației, activități de informare a publicului privind ofertele culturale și turistice din municipiu, cursuri gratuite de instruire, servicii de programare și alte activități; voluntarii Primăriei mun. Bălți se alătură în realizarea Campaniei „Bălți fără droguri”, lansate în cadrul parteneriatului AO AIESEC Bălți, Grupul de inițiativă al voluntarilor Primăriei mun. Bălți, Secția relații cu publicul a DMD și RP și Direcția generală asistență socială și protecția familiei din cadrul primăriei.

Proiectul este realizat în cadrul Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor 2021, organizat de către Direcția învățământ‚ tineret și sport a Primăriei mun. Bălți și cofinanțat de către Ministerul Educației și Cercetării al RM.

Ideea campaniei a venit din partea voluntarilor, afectați de problema comercializării și consumării drogurilor în societatea în care trăiesc. Tinerii sunt o categorie vulnerabilă la consumul de droguri, motiv pentru care, este necesară informarea lor cu privire la aspectele negative ale drogurilor asupra sănătății, familiei, mediului, etc.

Proiectul vine ca răspuns la această nevoie, purtând în sine un caracter informativ, motivațional și sensibilizator, destinat, în special, tinerilor: informarea despre efectele negative ale consumului de droguri, despre serviciile de reabilitare/ consultanță pentru persoanele vulnerabile la consumul de droguri; motivarea pentru un mod sănătos de viață și pentru a lupta contra comercializării și promovării drogurilor; sensibilizarea opiniei publice față de această problemă în ansamblu, dar și față de persoanele vulnerabile la consumul de droguri. Principalele activități în acest sens vor fi: elaborarea și distribuirea materialelor în mediul online dar și fizic, în locuri publice; acțiuni de înlăturare a anunțurilor ce promovează comercializarea drogurilor, dezbateri la tema dată, activități de antrenare a altor tineri voluntari în astfel de activități, pentru a asigura continuitatea proiectului.

Last updated: decembrie 16, 2021 at 18:03 pm

Lasă un Răspuns