08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

La o discuție neformală cu tineretul

//
Comentariu0

La 4 iunie 2019 în incinta primăriei municipiului Bălţi a avut loc o întrunire neformală cu tinerii din municipiul Bălţi la invitaţia dnei Renata Grădinaru, consilierul municipal Bălţi, coordonatorul proiectului “Bugetul civic”. Tinerii au dat curs acestei invitații şi au venit să-şi expună ideile și aspiraţiile lor.

R.Grădinaru: “Ideea de a iniția o astfel de discuție informală cu tinerii mi-a venit în urma participării mele, în calitate de consilieră municipală, la Conferința internațională „Hug the Hague. Youth Involvement in Democratic Institutions”, la invitația doamnei Olesea Tabarcea, directoare a I.P. „Clinica Juridică Universitară Bălți”. Conferința a avut loc în perioada 6-9 mai 2019 în orașul Haga, Olanda. În cadrul acestei conferințe s-au discutat, în mod prioritar, modalitățile de implicare a tinerilor în procesul decizional”.

Reprezentând mai multe instituții ca: instituţii de învățământ, Centre de tineret, ONG-uri, studenți ai USARB, aceştea au fost dornici să se implice în viața municipiului.

La discuţie au participat consilierii locali invitaţi dl Vlad Ghiţu și dl Vladimir Cheptenari, dna Irina Serdiuc, Secretar al Consiliului municipal Bălţi, dna Ludmila Blaj, specialist responsabil de domeniul tineretul al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport, dna Margarita Preachina, specialist la Secția Relații cu Publicul a primăriei municipiului Bălţi, care i-au susținut inițiativa de a discuta cu tinerii de la egal la egal, a-i asculta și auzi.

În cadrul discuţiei, care a durat timp de 2 ore şi jumătate, au fost vociferate de tineri unele problemele:

– De ce nu avem un Consiliu local al tinerilor?;

– Cum să te simți în siguranță, atunci cand organizezi un eveniment în spațiul public?;

– De ce nu este nici o pistă pentru biciclete la Bălți, chiar nici pe strada centrală, care a fost reparată capital anul trecut?;

– Cum de susținut ONG-urile locale atât sub aspect informațional, cât și cel financiar, care ar permite organizarea şi desfăşurarea acțiunilor locale pentru protecția mediului înconjurător, etc.?;

– Care sunt activitățile planificate în domeniul tineretului pentru anul curent?;

– Cum de beneficiat de o campanie de informare referitor la activitatea APL-ului?

Pe parcursul discuţiei tinerii au fost informaţi pe marginea problemelor abordate despre modul de soluţionare a acestora ba chiar au primit şi răspunsuri concrete. Unele probleme au fost puse pe ordinea de zi a părţilor interesate care urmează să fie rezolvate ulterior.

Dna Irina Serdiuc, Secretar al Consiliului municipal Bălţi a menţionat că, deja mai mulţi ani la primăria municipiului Bălţi există o bună tradiţie pentru informarea cetăţenilor despre activitatea APL care constă în organizarea Zilei Uşilor Deschise, dedicată serbării Zilei administraţiei publice locale şi Zilei funcţionarului public. În acelaşi mod este posibilă organizarea, pentru informarea tinerilor interesaţi, vizitarea subdiviziunilor structurale ale primăriei mun. Bălți, la solicitarea scrisă a acestora.

Chintesenţa evenimentului organizat constă în aceea că tineretul trebuie să conştientizeze faptul că ei sunt o parte integranţă a societăţii noastre şi anume lor le aparţine viitorul, pe care îl vor construi cu mîinele proprii.

Astfel, putem concluziona că, tineretul trebuie să participe cât mai activ ”aici și astăzi” la procesul decizional:

  1. Este nevoie să fie aprobată cât mai urgent posibil Strategia Municipală de Tineret, care ar permite să creăm Consiliul local al Tinerilor și să încheiem un Acord de colaborare cu MECC privitor la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret;
  2. Să-şi înceapă cât mai repede activitatea Centrul de Resurse pentru Colaborarea cu ONG-urile locale pentru ca cei, ce au mai puțină experiență în acest domeniu, să poată beneficia de suport, și să poată fortifica colaborarea dintre APL și locuitorii municipiului (până în prezent primăria nu a oferit spațiu în acest scop);
  3. Unii tineri s-au expus în privinţa organizării mai multor întruniri de felul acesta pentru a discuta problemele lor

 

Last updated: iunie 6, 2019 at 9:49 am

Lasă un Răspuns