08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Instruirea funcționarilor publici cu sprijinul Centrului de Instruire și Dezvoltare ”Intelect Center”.

//
Comentariu0

La 4 octombrie 2019 în incinta primăriei municipiului Bălți, în sala de ședințe (bir. 334) a avut loc instruirea funcționarilor publici cu sprijinul Centrului de Instruire și Dezvoltare ”Intelect Center”.

La seminarul de informare prezentatorii s-au axat pe două teme mari ca:”Aplicarea legislației privind protecția datelor cu character personal în cadrul raporturilor de muncă (de serviciu)” (prezentator dl S. Bozianu, expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal) și ”Raspunderea disciplinară a salariaților. Răspunderea angajatorului. Cadrul legal privind evidența salariaților în cadrul raporturilor de serviciu” (prezentator dl A. Ghețu, șef direcție politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social).

În cadrul seminarului s-a menționat că domeniul protecției datelor cu caracter personal este relativ nou, a cărui studiere și aplicare nu vom putea evita. Documentul principal care stă la baza protecției datelor cu caracter personal este Legea nr. 133 din 08.07.2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal”.

Au fost abordate și discutate așa compartimente ca: condițiile de bază pentru prelucrarea, stocarea, și utilizarea datelor cu character personal; drepturile subiectului datelor cu character personal; confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal etc. S-a vorbit despre principiile care stau la baza prelucrării datelor cu character personal (legalitate, echiitate și transparență; limitări legate de scop; minimizarea /reducerea la minimum a datelor la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate; exactitatea informațiilor și altele).

A fost atrasă atenția participanților la seminar asupra faptului că este o eroare majoră când se confundă noțiunea de ”securitate” cu cea de ”protecție”, securitatea datelor fiind un compartiment aparte din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Domnul S. Bozianu, expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal a adus multe exemple și explicațiile de rigoare.

În a doua parte a seminarului care a fost prezentată de dl A. Ghețu, șef direcție politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social, a fost construită sub forma de întrebări și răspunsuri. Mai mulți funcționari publici au avut posibilitatea să pună întrebări și să audă răspunsuri, ceea ce a dat posibilitate să cunoască și să se țină cont de toate cerințele și modificările cadrului legal din domeniul managementului resurselor umane și a evidenței contabile.

Activitatea de instruire a decurs într-o atmosferă binevoitoare, lucrativă și a fost foarte utilă și oportună.

Last updated: octombrie 7, 2019 at 20:23 pm

Lasă un Răspuns