08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează!

//
Comentariu0

Stimați cetățeni!

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţii locale, care presupune şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi minimizare a riscului de intoxicații cu produse ale arderii și incendii. În perioada sezonului rece, creşte pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor din cauza instalațiilor de încălzire utilizate. Pentru înlăturarea pericolului de intoxicație cu produse ale arderii și incendiu,  care apare din cauza exploatării în condiţii necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, atenționăm privind respectarea următoarelor măsuri specifice:

 • Organizați testarea și verificarea de către o persoană specializată a sobelor și echipamentele termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos;
 • Verificați, curățați şi reparați coşurile de fum în caz de necesitate, premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
 • Verificați cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărind ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor cu incendierea ulterioară a materialelor combustibile din apropiere;
 • Nu utilizați sobele fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi nu utilizați lemne mai lungi decât vatra sobei;
 • Mențineți uşiţele focarului şi cenuşarului închise în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid;
 • Nu depozitați material combustibil peste consumul curent în încăperile în care sunt amplasate sobe;
 • Nu lăsați copiii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde funcţionează mijloace de încălzit;
 • Nu utilizați cahla pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum;
 • Nu aprindeți focul în sobe prin turnare ori stropire cu lichide combustibile;
 • Nu uscați hainele sau alte materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a acestora;
 • Asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate echipamente termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos, alimentate cu gaze naturale;
 • Nu blocați canalul de ventilare şi/sau a coşului de
 • Instalaţi detector de fum şi/sau detector de

STIMAȚI CETĂŢENI, NU UITAŢI !

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA ŞI BUNURILE!

 

ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ, APELAŢI 112!

doc-5.1-din-09.11.2023-md
doc-5.2-din-09.11.2023-md
doc-5.3-din-09.11.2023-md
doc-5.4-din-09.11.2023-md
doc-5.5-din-09.11.2023-md
Last updated: noiembrie 9, 2023 at 19:39 pm

Lasă un Răspuns