08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Începând cu data de 01 mai 2020 tarifele pentru alimentare cu apă și canalizare sunt reglementate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Consiliul municipal Bălți nu mai reglementează tarifele pentru alimentare cu apă și canalizare

//
Comentariu0

Despre acest lucru a adus la cunoștință administratorul interimar al ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”, Leonid Babii, în cadrul ședinței la distanță cu administratorii întreprinderilor municipale și ai complexului termo-energetic din data de 09.06.2020.

Leonid Babii a menționat că prin hotărârea nr. 355 din 27.09.2019 (intrată în vigoare la data de 01 mai 2020) a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică s-a aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, ce stabilește raporturile dintre operatorii care furnizează/prestează serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi consumatori cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la contractarea, la furnizarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul public de canalizare.

În pct. 3 al prezentului regulament este stipulat: „Operatorii, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare elaborat în baza prezentului Regulament și aprobat de autoritățile administrației publice locale”. Reieșind din cele menționate mai sus, concluzionăm că, toate tarifele pentru alimentare cu apă și canalizare vor fi stabilite și aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ci nu de consiliile locale.

Leonid Babii a mai informat că, împreună cu specialiștii vor elabora și prezenta către CMB un regulament de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, conform hotărârii nr. 355 din 27.09.2019 (intrată în vigoare la data de 01 mai 2020) a ANRE. „La fel, se pregătește un volum imens de informații (conform cererii ANRE) pentru că toate atribuțiile în reglementarea tarifelor îi revin Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică”, a menționat administratorul interimar al ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”.

Last updated: iunie 11, 2020 at 14:46 pm

Lasă un Răspuns