08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

ÎN MUNICIPIUL BĂLȚI SE VA DESFĂȘURA EVENIMENTUL INTERNAȚIONAL BRIDGES, organizat în cadrul proiectului BRIDGES OF TRADE

//
Comentariu0

În baza Deciziei Consiliului municipal Bălți Nr. 1/1 din 16.01.2020, în perioada 1 iunie 2020 – 30 noiembrie 2022, Primăria municipiului Bălți implementează proiectul ”BRIDGES OF TRADE/BRIDGES” (trad. PODURI COMERCIALE/PODURI; trad. ТОРГОВЫЕ МОСТЫ/МОСТЫ), finanțat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Proiectul este implementat de un consorțiu internațional constituit din următorii parteneri:

  • Lider de proiect – Municipiul Nestos, Republica Elenă
  • Partener de proiect – Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunarea de Jos”, Galați, România
  • Partener de proiect – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Armenia
  • Partener de proiect – Primăria municipiului Bălți, Republica Moldova
  • Partener de proiect – Administrația districtului Çatalca, Provincia Istanbul, Republica Turcia

Obiectivul general al proiectului reprezintă promovarea și facilitarea în comun a creării legăturilor comerciale, rețelelor și parteneriatelor internaționale în sectorul agriculturii și sectoarelor conexe1 din regiunile partenerilor de proiect.

Pe durata implementării proiectului, IMM-urile din sectorul agricol și sectoarele conexe din municipiul Bălți și Regiunea de Dezvoltare Nord, care au fost selectate în calitate de beneficiari ai proiectului, au participat la o sesiune de instruiri în domeniul comerțului internațional (internaționalizarea afacerii, legislația RM privind comerțul internațional; cerințe de calitate-Incoterms; tranzacții finaciare internaționale; politici privind stabilirea prețurilor; vânzări B2B; principii de negociere, etc.). Totodată, 6 (șase) agenți economici din municipiul Bălți au participat în lunile septembrie – noiembrie 2022 la 3 (trei) evenimente BRIDGES organizate în țările partenerilor de proiect (Republica Turcia, Republica Elenă și Republica Armenia).

Prin urmare, în perioada 23-24 noiembrie 2022, Primăria municipiului Bălți va organiza evenimentul internațional BRIDGES în Republica Moldova. Evenimentul va reuni circa 20 agenți economici din țările partenerilor de proiect care vor participa la sesiuni B2B cu antreprenorii locali și vor vizita câteva întreprinderi din municipiul Bălți.

Evenimentul internațional BRIDGES din Republica Moldova este finanțat din sursele Uniunii Europene și are ca scop promovarea afacerilor și antreprenoriatului sporirea oportunităților comerciale în sectorul agricol și în sectoarele conexe.

Last updated: noiembrie 22, 2022 at 20:01 pm

Lasă un Răspuns