08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În data de 27 aprilie 2021 se convoacă ședința a V-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți

//
Comentariu0

În atenția consilierilor municipali și ai locuitorilor municipiului Bălți!

Conform dispoziției primarului municipiului Bălți nr.71 din 22.04.2021 ședința a V-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, se convoacă în data de 27 aprilie 2021, ora 10:00.

Ședința CMB va avea loc în sala festivă a Palatului municipal de cultură (str F. Dostoievski, 24).

Pe ordinea de zi sunt incluse 23 chestiuni, întrebări și interpelări ale consilierilor:  acordarea indemnizației luпаrе in mărime de 1000 lei veteranilor Marelui Război репtru Арărаrеа Patriei,  rеdеnumirеа școlii sportive nr. l , restituirea bunurilor municipale din administrare ÎM ” Termogaz-Bălți” cu drept de gestiune есопоmiсă la bilanțul primăriei mun. Bălți, inițierea procedurilor de consultare publică сu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la асоrdаrеа titlului de „Сеtățеап de оnоаrе aI municipiului Bălți dIui Simac Veaceslav” și alte.

Ședința Consiliului municipal Bălți este publică, însă în legătură cu evoluția pandemiei COVID-19, intrarea este limitată.

Last updated: aprilie 23, 2021 at 21:05 pm

Lasă un Răspuns