08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția persoanelor fizice, debitori către bugetul local pentru impozitul pe bunuri imobiliare!

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălți înștiințează persoanele fizice, care nu și-au achitat impozitul pe bunurile imobiliare către bugetul local în termenii prevăzuți de legislație (30.06.2022), că începând cu data de 1 octombrie 2022, Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Bălți, va iniția procedura de executare silită a obligațiilor fiscale, în conformitate cu Codul de procedură civilă și Codul de executare al Republicii Moldova.

Astfel, solicităm efectuarea plății impozitului menționat mai sus până la data de 1 octombrie 2022, în baza avizelor de plată care au fost transmise în mod repetat la adresa Dvs, inclusiv a penalităților calculate începând cu data de 01.07.2022 pentru fiecare zi de întârziere.

Stimați contribuabili!

Primăria municipiului Bălți Vă reamintește despre respectarea termenului de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare către bugetul local de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și recomandă prezentarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare la Direcția deservire fiscală Bălți până la data de 25 septembrie2022.

Darea de seamă se realizează și se prezintă cu utilizarea obligatorie a metodelor automatizate de raportare electronică, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 187  alin. (2¹) din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Last updated: septembrie 19, 2022 at 18:12 pm

Lasă un Răspuns