08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția părților interesate și a locuitorilor mun. Bălți! Dezbateri publice asupra Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 5, Decebal 146

//
Comentariu0

Conform dispoziției primarului mun. Bălți nr. 217 din 13.07.2022 „Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 5, str. Decebal 146””, Primăria municipiului Bălți anunță despre organizarea dezbaterilor publice asupra documentației de urbanism „Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 5, Decebal 146”, care vor avea loc în data de 18 august 2022, orele 14.00 (piața Independenței 1, sediul Primăriei mun. Bălți, parter, sala de ședințe 101).

Last updated: august 15, 2022 at 17:26 pm

Lasă un Răspuns