08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenţia conducătorilor întreprinderilor şi organizaţiilor! Invitaţie la Tîrgul locurilor de muncă /stagii

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălţi prin prezenta, informează că, Universitatea Tehnică a Moldovei invită la Tîrgul locurilor de muncă vacante organizat de către Universitate  la 3 iunie 2016.  În acest context, vă informăm că in iulie 2016  Universitatea  Tehnică vor absolvi peste 1500 de tineri la 65 de specialităţi şi prin participare la Tîrg aveţi posibilitatea de a selecta cele mai potrivite candidaturi pentru angajare la lucru.

Tîrgul se va desfăşura pe adresa: str. Studenţilor 9, Campusul Universităţii.  Transport:  troleibuzele  nr. 11,10; autobuzele nr.19, 26, 28, 47; microbuzele nr. 111, 112, 119, 126, 127, 140, 162, 186. Participarea este gratuită.

Se oferă posibilitatea de  a face reclamă  întreprinderii.utm

În program:

8.30 – 9.30 – Înregistrarea întreprinderilor pentru participare la Tîrg;

9.30 – 10.00 – Deschiderea Tîrgului

10.00 -12.30 – Negocieri  între  întreprinderi si absolvenţii  UTM privind angajarea in cîmpul muncii;

12.30 – 14.00 – Masă rotundă cu genericul extinderea relaţiilor de parteneriat între Universitate şi  întreprinderi.

În scopul desfăşurării eficiente a Tîrgului şi pregătirii spaţiului de lucru respectiv  se solicită să comunicaţi pînă la 2 iunie anul curent  intenţiile  DVS de participare la Tîrg, precum şi locurile vacante pe specialităţi ( funcţii ) pentru a fi puse din timp la dispoziţia absolvenţilor.

Confirmarea participării la Tîrg şi locurile vacante pot fi  transmisă prin: poşta oficială pe adresa Universităţii; poşta electronică: sau  prin  tel. (373 22) 92 92 15,  (373 22) 92 92 29.

Relatii la tel.:

(373-22) 92 – 92- 29, (373-22) 92- 92- 15  – Nicolae Micşanschi, Polina Todos.


Locurile vacante de muncă/stagii

pentru participare la Tîrgul-UTM din 03.06.2016

propuse de către  întreprinderea: _____________________

 

Denumirea specialităţii

(din Listă)

Locuri de muncăNumărul locurilor de stagiere 

Note

Denumirea funcţiei vacanteNr. de locuri
     
     
     

 

Lista  specialităţilor UTM, la care vor fi absolvenţi  in anul 2016:

 1. Electroenergetica
 2. Termoenergetica
 3. Inginerie şi management în energetică
 4. Acţionări electrice
 5. Inginerie şi managementul calităţii
 6. Design industrial
 7. Maşini şi sisteme de producţie
 8. Tehnologia construcţiilor de maşini.
 9. Ingineria sudării
 10. Ingenerie inovaţională şi transfer tehnologic
 11. Ingenerie şi management în construcţia de maşini
 12. Ingeneria şi tehnologia transportului auto
 13. Maşini şi aparate în industria alimentară.
 14. Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
 15. Inginerie şi management in transport
 16. Tehnologii de operare în transport
 17. Sisteme radioelectronice
 18. Teleradiocomunicaţi
 19. Sisteme optoelectronice
 20. Ingenerie şi management în telecomunicaţii
 21. Calculatoare
 22. Microelectronică şi nanotehnologii
 23. Ingineria sistemelor biomedicale
 24. Automatica şi informatică
 25. Tehnologii informaţionale
 26. Management informaţional
 27. Securitate informatională
 28. Informatică aplicată
 29. Informatică aplicată (în limba franceză)
 30. Tehnologii informaţionale (în engleză)
 31. Tehnologia panificaţiei
 32. Tehnologia vinului şi produselor obţinute prin fermentare
 33. Biotehnologii
 34. Tehnologia cărnii şi produselor din carne
 35. Tehnologia şi managmentul alimentaţiei publice
 36. Tehnologia laptelui şi produselor lactate
 37. Tehnologia produselor alimentare ( în limba franceză )
 38. Arhitectura
 39. Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie
 40. Ingineria, sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
 41. Ingineria şi protecţia apelor
 42. Căi ferate, drumuri şi poduri
 43. Inginerie mecanică în construcţii
 44. Urbanizm şi amenajarea teritoriului
 45. Desing interior
 46. Sculptura
 47. Evaluarea imobilului
 48. Inginerie şi management în construcţii
 49. Construcţii şi inginerie civilă
 50. Tehnologia prelucrării lemnului
 51. Geodezie, topografie şi cartografie
 52. Inginerie şi managementul zăcămintelor, minerit
 53. Inginerie antiincedii şi protecţie civilă
 54. Drept patrimonial
 55. Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături
 56. Modelarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi
 57. Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori
 58. Ingenerie şi management în industria uşoară
 59. Design vestimentar industrial
 60. Design si tehnologii poligrafice
 61. Marcheting şi logistică
 62. Inginerie şi management în industriea alimentară
 63. Business şi administrare în industrie
 64. Business şi administrare în construcţie
 65. Contabilitate
Last updated: mai 25, 2016 at 8:58 am