08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenţia agenţilor economici – Moratoriul asupra controlului de stat

//
Comentariu0

La data de 4 martie 2016 Parlamentul RM a aprobat Legea nr. 18 „Cu privire la moratoriul asupra controlului de stat” în scopul creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător și al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.

Moratoriul se instituie pentru o perioadă de 3 luni asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, planificat sau inopiat de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii privind piața de capital, ale Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

Art.1.

(3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii moratoriului în 
condițiile art. 5. 

(4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat;

a) în cadrul urmăririi penale;

b) de Banca Naţională a Moldovei;

c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;

d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privința persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și a altor acte permisive și/sau privind constatarea unor fapte;
g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informațiilor veridice despre încălcarea legislației;
h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător; 
 i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național;
 j) în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;
 k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.

(5) Prezenta lege nu se aplică în cazurile de constatare la fața locului a faptului producerii unor accidente și a circumstanțelor în care s-au produs acestea.

Controlul de stat poate fi efectuat în cazuri excepţionale, cînd există un pericol iminent pentru viața şi sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului și pentru mediu.

Regulamentul privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului se aprobă de către Guvern şi se publică pe pagina web oficială a acestuia.

Last updated: mai 18, 2016 at 0:30 am