08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția bălțenilor și a părților interesate! (reînnoit)

//
Comentariu0

În data de 19 ianuarie 2021, ora 13:00, bir. 101 a Primăriei municipiului Bălți, se vor desfășura dezbateri publice pe marginea proiectului Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți.

Extras din proiectul Regulamentului menționat:

6.1. Finanțarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor:

– din contul tarifelor, colectate de către întreprindere în rezultatul achitării facturilor, se efectuează

reparația acoperișurilor peste spațiile de uz comun;

– din contul mijloacelor bugetului municipal sub formă de subsidii pentru compensarea deficitelor de venit din contul diferenței de tarif pentru serviciile prestate de întreprindere, se efectuează reparația peste acoperișurile apartamentelor;

– din contul cotelor-părți cu participarea proprietarilor și a gestionarului fondului locativ, se efectuează reparația neplanificată a acoperișurilor.

 

7.1. În cazul executării lucrărilor neplanificate în mod individual, proprietarul este obligat să prezinte următoarele documente confirmative:

– cererea din partea proprietarului și/sau chiriașului apartamentului privind efectuarea lucrărilor

de reparație a acoperișului prin forțe proprii;

– actul despre stărea tehnică a acoperișului înainte de începerea lucrărilor, întocmit de specialiștii întreprinderii în prezența proprietarului și/sau chiriașului apartamentului, în care se reflectă volumul și tipurile de lucrări;

– cererea din partea proprietarului și/sau chiriașului apartamentului privind restituirea mijloacelor bănești cu prezentarea copiilor facturilor fiscale, în care este specificat obligatoriu adresa livrării materialelor, numele și prenumele cumpărătorului, de asemenea bonul de casă emis de către vînzător;

– actul de recepție a lucrărilor executate la reparația acoperișului, întocmit de specialiștii întreprinderii în prezența proprietarului și/sau chiriașului apartamentului cu reflectarea obligatorie a volumului lucrărilor executate și cantitatea materialelor folosite;

– fotografii ale stării tehnice a acoperișului înainte de începerea lucrărilor și după finisarea lor.

7.2. Verificarea și aprobarea pachetului de documente, prezentat pentru restituirea mijloacelor bănești:

– perfectarea ordinului privind restituirea mijloacelor bănești proprietarului și/sau chiriașului apartamentului conform pachetului de documente prezentat și aprobat pentru restituirea mijloacelor

bănești pentru materialele folosite la reparația neplanificată a acoperișului;

– întreținerea evidenței contabile pentru restituirea mijloacelor bănești solicitantului pentru materialul folosit și serviciile de reparație a acoperișului.

7.3. Mijloacele bănești pentru materialele utilizate de către proprietar la efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului se rambursează conform actelor confirmative, ținînd cont de prețul de achiziție.

Last updated: ianuarie 18, 2021 at 9:11 am

Lasă un Răspuns