08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

ÎM „DRCD Bălți” anunță concurs pentru selectarea companiei care va efectua auditul independent și obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2020

//
Comentariu0

Scopul concursului este selectarea companiei care va efectua auditul independent și obligatoriu al situațiilor financiare ale ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți” pentru anul 2020.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor, însoțite de documente justificative, este 3 septembrie 2021.

Actele se vor expedia pe următorul e-mail: [email protected].

Persoana de contact: Pînzaru Nelli – 078444938.

La concurs pot participa companiile de audit ce îndeplinesc cerințele stabilite de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 875 din 22 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”.

Pentru a participa la concurs, candidații vor depune ofertele, în conformitate cu cap. 1 secț. 2 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 875/ 2015.

Nu vor fi admise la concurs companiile de audit care:

 • nu corespund cerințelor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 875/ 2015;
 • au depus actele cu încălcarea termenilor stabiliți de prezentul anunț;
 • au depus acte ce conțin informații eronate.

Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare (unul – pentru entitate, altul – pentru entitatea de audit) și conține următoarea informație:

 1. a) denumirea şi sediul entității de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
 2. b) descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 3. c) numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 4. d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 5. e) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere;
 6. f) termenul de prezentare a raportului auditorului;
 7. g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;
 8. h) utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;
 9. i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 10. j) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului;
 11. k) onorariul de audit;
 12. l) semnătura conducătorului.

La oferta de participare la concurs se anexează o copie a licenței pentru desfășurarea activității de audit

Condiții suplimentare:

 • învingerea la concurs nu implică neapărat încheierea acordului pentru furnizarea serviciilor de audit al situațiilor financiare. Decizia de aprobare a companiei de audit, cu care va fi încheiat acordul, va fi luată de Consiliul administrativ al ÎM „DRCD Bălți” și aprobată de Consiliul municipal Bălți.
Last updated: iulie 29, 2021 at 15:37 pm

Lasă un Răspuns