08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

ÎM “Direcţia de troleibuze din Bălţi” vă invită să participați la licitaţia “cu strigare”

//
Comentariu0

La 28 februarie 2018, ora 15:00, în Sala de Şedinţe a ÎM “Direcţia de troleibuze din Bălţi”, mun. Bălţi str. Decebal 132, va avea loc licitaţia “cu strigare” privind transmiterea în locaţiune a încăperilor întreprinderii pe un termen de 1 (un) an de zile, descrierea lotului –

nr.  lotuluiDestinaţia loturilor, adresaSuprafaţa terenului (m2)Preţul iniţial de vânzare la licitaţie (lei)
Nr.1O porţiune a încăperii nr.57 a Staţiei de inspecţie tehnică periodică, mun. Bălţi, str. Decebal, 132 (pentru prestarea serviciilor de asigurare a transportului)57838,02
Nr.2Două încăperi în incinta clădirii administrative a dispeceratului, mun. Bălţi str. Feroviarilor (în scopuri comerciale)15,421605,71

ORDINEA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE:

La licitaţie sunt admişi: persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, investitori străini. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte, nu mai tîrziu de 30 min pînă la licitaţie, organizatorului ÎM “Direcţia de troleibuze din Bălţi” următoarele acte: cererea după formă stabilită; certificat de înregistrare; extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor (pentru persoane juridice); procura, în cazul participării prin reprezentant; copia buletinului de identitate cu fişa de însoţire; documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10% din preţul iniţial.

Acontul pentru lotul Nr.1 în sumă de 784 lei şi respectiv lotul Nr.2 în sumă de 2161 lei se transferă pe contul IBAN:MD05ML000000002251921392în B.C. “Moldincombank” S.A., Cod: MOLDMD2X321, ÎM “Direcţia de troleibuze din Bălţi, c/f 1003602150123.

ORGANIZATORUL LICITAŢIEI:

Î.M.”Direcţia de troleibuze din Bălţi”
mun. Bălţi, str. Decebal 132
Cod fiscal: 1003602150123
IBAN:MD05ML000000002251921392
în B.C. “Moldincombank” S.A.  MOLDMD2X321
Cod TVA: 1200549

Doritorii de a examina loturile se vor prezenta în incinta ÎM “Direcţia de troleibuze din Bălţi”, mun. Bălţi, str. Decebal 132.

Taxa de participare la licitaţie: pentru persoane juridice şi pentru persoane fizice – 0 lei.

Last updated: februarie 19, 2018 at 14:24 pm

Lasă un Răspuns