08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Concursul (repetat) de selectare a candidaţilor în componenţa Consiliului Coordonator al Centrului de Resurse de cooperare cu asociaţiile obşteşti ale municipiului Bălţi

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălţi anunţă concursul de selectare a candidaţilor în componenţa Consiliului  Coordonator al Centrului de Resurse de cooperare cu  asociaţiile obşteşti ale municipiului Bălţi.

Persoanele, care au dreptul să participe în concurs

Dreptul de a înainta candidaţi în membri ai Consiliului coordonator au reprezentanţii asociaţiilor obşteşti,  de asemenea reprezentanţii societăţii civile, participanţi activi în viaţa comunităţii.

Ordinea depunerii cererilor de participare în concurs

Candidaţii, sau asociaţiile obşteşti, pentru a participa la concurs, depun în biuroul 323, Secţia relaţii cu publicul următoarele documente:
– cerere de înaintare  a candidatului în componenţa Consiliului coordonator (în cazul înaintării candidatului în componenţa Consiliului coordonator de către organizaţia obştească (anexa nr. 2);
– аncheta (date despre candidat), îndeplinită personal de către candidat (anexa nr. 3);
– scrisoare informativă a asociaţiei obşteşti adresată comisiei de concurs cu indicarea:
– denumirea completă a asociaţiei obşteşti;
– extras din Statutul asociaţiei obşteşti;
– hotărârea Consiliului administrativ cu privire la înaintarea candidatului  în componenţa Consiliului coordonator;
– copiile documentului de identitate al candidatului;
– descrierea succintă a activităţii asociaţiei obşteşti.

Aceste documente pot fi trimise în secţia  relaţii cu publiculal primăriei, br. 323, etajul 3 al primăriei. Pentru  informaţii: numărul de telefon (0231) 5-46-35.

Termen limită pentru depunerea documentelor – 28 februarie 2018.

Notă: După termenul limită pentru acceptarea cererilor, nu se acceptă cererile de înregistrare și de examinare.

Last updated: februarie 19, 2018 at 14:07 pm

Lasă un Răspuns