08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

ÎM „DCC CU” a încheiat contract pentru deservirea tehnică a rețelelor de iluminat stradal cu compania SRL ”NetSistem”

//
Comentariu0

ÎM „DCC CU”  informează, că în licitația, care a avut loc în data de 12 ianuarie 2024, pentru achiziționarea serviciilor de deservire a iluminării publice din municipiul Bălți, oferta operatorului economic SRL „NetSistem mun.Bălți” a fost recunoscută ca ofertă câștigătoare, deoarece corespunde tuturor  cerințelor  tehnice și economice.

Pentru participarea la licitația pentru achiziționarea serviciilor pe obiectul  „Servicii de deservire tehnică a iluminării publice din mun.Bălți la a.2024” conform procedurii  ocds-b3wdp1-MD-1703667185385 pe platforma  e-licitație.md,  la 12 ianuarie 2024, la ora 10.00, a fost prezentată o singură ofertă de operator economic  SRL ”NetSistem”.

După analiza ofertei prezentate și a tuturor documentelor, ÎM „DCC CU” a încheiat contractul nr. 1 din 16.01.2024 cu compania SRL ”NetSistem” pentru deservirea tehnică a rețelelor de iluminat stradal în mun. Bălți pînă la 31.12.2024.

  1. Decizie de atribuire a contractului de achizții publice nr. 1 din 16.01.2024
  2. Darea de seamă de atribuire a contractului de achizții publice nr. 1 din 16.01.2024
  3. Contract nr. 1 din 16.01.2024
Last updated: ianuarie 18, 2024 at 17:28 pm

Lasă un Răspuns