08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

I ședința extraordinară — 03.01.2018

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

Anexa
la dispoziția primarului mun. Bălți
475 din 29.12.2017
Ordinea de zi a şedinţei I extraordinară
Consiliului municipal Bălţi din 03.01.2018

  1. Cu privire la inițierea referendumului local privind revocarea primarului municipiului Bălți.

Raportor – Nicolai Grigorișin – consilier al Consiliului municipal Bălți.

  1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor I din 03.01.2018

Denumirea acţiunii Ora şi locul Participanţi
02 ianuarie 2018, marți
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului 16.00,

bir. 334

Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare 16.00,

bir.334

Şmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină 16.00,

bir.334

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică 16.00,

bir.334

Oserbaeva Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale 16.00,

bir.334

Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina, Balan Serghei
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru” 17.00,

bir.334

Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
03 ianuarie 2018, miercuri
Şedinţa Consiliului municipal Bălţi 10.00,

bir. 101

Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

Proiecte, rapoarte de specialitate, avize juridice, note informative, etc.

Сhestiuni suplimentare

Procese-verbale și avize ale Comisiilor Consultative de Specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiareCCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediuluiCCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturaleCCS pentru drept şi disciplinăCCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publicăProces-verbal al ședinței Consiliului mun. Bălți

Lista deciziilor

Video

Actualizat: 04.01.2018

Last updated: noiembrie 14, 2018 at 18:45 pm

Lasă un Răspuns