08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Fișa proiectului ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară оn cadrul Gimnaziului ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți

//
Comentariu0

Gimnaziul ,,A. I. Cuza” este unicul gimnaziu din municipiu cu instruire în limba română, care se află într-o zonă degradată cu 70% case la sol. Un mare pericol pentru copii și profesori îl prezintă blocul sanitar, care necesită renovare și dotare. Conform raportului de expertiză nr. 8798-11-16/T, s-a constatat degradarea completă sau parțială a finisării interioare, sistemului de aprovizionare cu apă, sistemului de evacuare a apelor reziduale, sistemului de ventilare, energie electrică etc. Totodată, în zona amplasării instituției, nu există zonă de odihnă și terenuri de joacă, astfel terenul adiacent gimnaziului devine unicul loc de acest gen pentru comunitatea din zonă.

În cadrul proiectului va fi realizată reparația capitală a grupurilor sanitare din Gimnaziu, vor fi create căi de acces în instituție pentru persoane cu mobilități reduse prin construcția rampelor de acces interioare și exterioare (intrarea laterală a Gimnaziului), vor fi achiziționate două boxe mobile și un amplificator și va fi amenajat teritoriul adiacent Gimnaziului, prin organizarea unui concurs de inițiative comunitare de revitalizare urbană cu participarea locuitorilor zonei. Totodată, va fi creat un Grup local de inițiativă care va contribui la sporirea activismului civic prin implicarea în soluționarea problemelor comunitare. Grupul local de inițiativă va reprezenta ,,nucleul” procesului de revitalizare și va deveni locomotiva acestuia, formându-se o echipă cu capacități dezvoltate capabilă să dezvolte inițiative similare de sinestătător.

Partenerul civic al proiectului este Asociația Obștească ,,Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți. Totodată, la implementarea proiectului vor participa activ Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,ATIS”, Serviciul de Asistență Psihopegagogică, Consiliul elevilor și Consiliul părinților al Gimnaziului ,,A. I. Cuza”.

Beneficiarii și participanții proiectului vor fi 396 elevi ai Gimnaziului și 150 familii din zona degradată. Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi circa 1000 locuitori din zonă.

Suma totală a proiectului – 860 000 lei.

Contribuția Primăriei mun. Bălți – 200 000 lei.

Perioada de implementare: 01.05.2018 – 30.11.2018.

Această informație este publicată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Last updated: august 20, 2018 at 14:36 pm

Lasă un Răspuns