08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

DÎTS Bălți manifestă deschidere pentru tot ce subscrie termenului valoare

//
Comentariu0

Miercuri, 22 august, și-a încheiat lucrările Ediția 2018 a Conferinței Pedagogice municipale «Împreună pentru educație de calitate».

Evenimentul, organizat de DÎTS Bălți și desfășurat sub egida APL, a avut ca moderator viceprimarul, dna Lilia Sava. Printre oaspeţii de onoare ai simpozionului cadrelor didactice se regăsesc: Valentin Crudu, şef Direcţie MECC; Lidia Pădureac, prim-prorector USARB; Grigore Gaitur, director Colegiul de Industrie Uşoară; Lucia Caraiman, director Şcoala profesională nr. 5; Ghenadie Donos, preşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei; Mihail Laşcu, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”; Efim Ivas, preşedinte al Sindicatului “Viitorul”; Iurie Roşca, preşedinte al Sindicatului “Educaţie şi Ştiinţă”.

Devenit tradiție, forumul profesional a constituit și în acest an o adevărată Agora pentru exprimarea opiniilor, consolidarea bunelor practici și trasarea obiectivelor pentru următorul an școlar, 2018-2019. Ședința în plen a conferinței a fost precedată de atelierele didactice ale managerilor instituțiilor preuniversitare și ale celor de învățământ timpuriu, ale directorilor adjuncți pentru instruire, ale directorilor adjuncți pentru educație, ale psihologilor școlari, cadrelor didactice de sprijin și specialiștilor SAP.

Raportul de activitate a DÎTS Bălți pentru anul 2017-2018, prezentat de șeful DÎTS, dna Tatiana Dubițkaia, a inclus o analiză profundă a sistemului educațional din municipiu, făcându-se o trecere în revistă a succeselor înregistrate în palmares și identificându-se impedimentele în atingerea calității în educație.

La întrunire au participat membri delegați din 76 de instituții de învățământ general din mun. Bălți, care, formând o platformă unică pentru asigurarea educației de calitate, au adoptat Rezoluția Conferinței Pedagogice Minicipale, 2018. Documentul include un șir de acțiuni care-și vor regăsi reflectare în Planul de activitate al DÎTS Bălți pentru anul 2018-2019.

Pentru prima dată, conferința a fost difuzată on-line în rețeaua socială facebook.

Specialiștii Direcției sper că, prin întreaga sa paletă de acțiuni, Ediția 2018 a Conferinței Pedagogice Municipale a contribuit la promovarea dialogului axat pe necesitățile și așteptările sistemului educațional din municipiu, întărind, în același timp, ideea că DÎTS Bălți manifestă deschidere pentru tot ce subscrie termenului valoare.

Last updated: septembrie 1, 2018 at 18:01 pm

Lasă un Răspuns