08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Blocul social din parada de Ziua Orașului – Direcția generală asistență socială și protecția familiei, centrele sociale și organizațiile necomerciale

//
Comentariu0

Misiunea Direcției, constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depașirii situației de dificultate.

Cei 200 de angajați ai Direcției prestează din anul 1999, un spectru larg de servicii sociale: în cadrul serviciilor prestate, anual peste 5500 de persoane cu dizabilități beneficiază de compensație pentru serviciile de transport, sunt eliberate 18,0 mii de permise pentru călătorii gratuite în transportul electric municipal pentru persoanele care au atins limita de vîrstă, peste 4500 de familii sunt beneficiari ale prestațiilor sociale. În cadrul „Serviciului protecția copilului și familiei” sunt asistate 1900 de familii cu circa 3500 copii.

65 lucrători sociali deservesc zilnic peste 720 de persoane lipsite de suport din partea rudelor. 73 de persoane cu dizabilități severe sunt susținute prin „Serviciul Asistență Personală”. În mediu 800 de persoane au accesibilitate la „Serviciile de alimentare cu prînzuri calde”. Anual se determină dreptul la compensația nominativă pentru 1200 persoane. Se repartizează peste 1000 de articole protetico – ortopedice.  Peste 400 familii sunt sprijinite financiar prin ajutor bănesc unic în cadrul „Serviciilor de Sprijin Familial” pentru familiile cu copii și Suport Monetar adresat persoanelor defavorizate. În programele de acordare a ajutorului umanitar,  anual se repartizează  peste 1500 de pachete alimentare. Toate, realizîndu-se cu implicarea asistenților sociali comunitari și specialiștilor de profil, care organizează și acordă asistenţă socială de calitate în funcţie de necesităţile bălțenilor.

Organizațiile necomerciale dețin un rol important în viața municipiului. În alaiul de sărbătoare, au fost prezente:

  1. Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor promovează activ drepturile omului în contextul sănătății și securității publice, dezvoltă și implementează programe inovative sustenabile și calitative, în special pentru persoanele vulnerabile, în contextul HIV. Anual, organizația asigură testarea expres la HIV și Hepatita virală C.
  2. Societatea Națională de Cruce Roșie din Moldova face parte din cea mai veche si cea mai prestigioasă organizație neguvernamentală din lume, auxiliară autorităților publice în domeniul umanitar. Ajută în special persoanele aflate în dificultate majoră. Doar în ultimul an, filiala din Bălți a susținut cu 9000 kilograme de produse alimentare peste 600 de familii în dificultate și cu 250 litri dezinfectant pentru Direcția de troleibuze din Bălți.
  3. Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți timp de 18 ani organizează activități de instruire, consultanță și mentorat în domeniul antreprenoriatului. Rezultate cu impact: peste 250 de tineri instruiți în inițierea propriei afaceri; peste 170 de femei abilitate în digitalizarea afacerii; 2 proiecte de antreprenoriat social dezvoltate cu succes; 1 întreprindere socială Credem-Eco creată în 2019, 15 locuri de muncă create  pentru persoanele dezavantajate, inclusiv 7 pentru persoane cu dizabilități.
  4. Uniunea de Susținere Socială a Tutorilor, a Familiilor Nepline și Cetățenilor Singuri „Speranța” este o organizație caritabilă, care susține persoane cu nevoi speciale, familii numeroase, mame solitare. Prin intermediul uniunii, au fost repartizate loturi umanitare către Spitalul de psihiatrie din municipiu, Fundația de binefacere HĂSSĂD IAACOV din Bălți, instituții, fundații, asociații obștești din Chișinău, Edineț, Briceni, Florești, ș.a.
  5. Asociaţia Obştească Internaţională de Binefacere „Timpul speranţei” este implicată în activități caritabile, lucru cu copii din familii vulnerabile, persoane cu dizabilități și în etate. Colaborează cu școli, grădinițe, spitale și promovează educația și sănătatea. A oferit ajutoare umanitare în greutate de 200 000 kg și a acoperit aproximativ 20 000 de beneficiari.
  6. Сentrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” este o organizație pentru tineri. Programele de lucru ale organizației sunt: dezvoltarea organizațională și socializare; drepturile generației tinere; tinerii și patrimoniul cultural. Proiectul de suflet al organizației este Anticafeneaua din Bălți – primul spațiu de socializare și dezvoltare personală a tinerilor din R. Moldova. În ultimii 3 ani Anima a reușit să implementeze peste 15 proiecte de interes comunitar, cu implicarea a peste 2000 tineri.
  7. TINERGIE – Perspective și Dezvoltare este o organizație fondată în 2019, dar ambițioasă, orientată spre dezvoltarea copiilor, adolescenților și tinerilor la nivel local. La moment, asociația implementează un proiect cu implicarea adolescenților și tinerilor în soluționarea problemelor ecologice locale.
  8. Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă (CREEDD) este o organizație de tineret și liderism, ce are drept scop consolidarea democraţiei în rândul tinerilor din Bălţi. Antrenează tineri în instruiri nu doar despre structura entităţilor şi a instituţiilor, cu factor de decizie, dar, totodată, în bugetare, lidership, antreprenoriat social şi inclusivitate. Valorile organizației sunt: voluntariat, egalitate şi transparenţă, pentru a crea o percepţie democratică stabilă și puternică între tineri.
  9. „AIESEC Bălți” este parte a celei mai mari organizații internaţionale neguvernamentale condusă de tineri și pentru tineri din lume. Platforma ajută tinerii să-și formeze abilități de leadership, prin schimburi de experiență internaționale profesionale sau de voluntariat.
  10. Autoguvernarea studenților Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți este o structură reprezentativă studenţească. Se orientează spre: educarea studenților în baza valorilor democratice; cultivarea activismului și spiritului civic, atitudinii inteligente, a cetăţenilor responsabili; formarea tinerei generații din Republica Moldova în spiritul solidarității și libertății de exprimare.
Last updated: mai 27, 2021 at 16:40 pm

Lasă un Răspuns