08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Dezvoltarea unui parteneriat permanent între AO IREX Moldova, Primăria mun. Bălți și Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”. Raport AO IREX Moldova.

//
Comentariu0

Scopul „Memorandumului de înţelegere” între Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări  şi Schimburi Internaţionale „IREX” (AO IREX Moldova) şi Consiliul Municipal Bălţi, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 5/19 din 31.07. 2014 este dezvoltarea unui parteneriat permanent între AO IREX Moldova, Primăria mun. Bălți și Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” pentru îmbunătățirea accesului public la Internet prin dotarea Bibliotecii cu calculatoare și programe de formare pentru bibliotecari.

Conform punctului 2.2 al Memorandumului menționat, la 7 septembrie 2014 a avut loc dotarea de către  AO IREX Moldova/Programul Novateca a Centrului de Formare, aflat în Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi (str. Pușkin, 34) cu: 10 computere; două laptop-uri; un videoproiector; o imprimantă-copiator; un router; un ecran; 10 căşti; 10 UPS-uri o boxă şi adiacente.

Valoarea totală a echipamentului donat de AO IREX Moldova/Programul Novateca în anul 2014 este de 143597 lei și 85 bani. Pentru a îndeplini cerințele minime (mobilier funcțional, curent electric cu împământare, reparație cosmetică) din bugetul Bibliotecii au fost alocați 41215 lei.

De asemenea în anul 2014 cu tehnologii informaționale au fost dotate bibliotecile publice din satele Elizaveta (4 computere, imprimantă și adiacente în sumă de 54176 lei și 54 bani) și Sadovoe (3 computere, imprimantă și adiacente în sumă de 43598 lei și 16 bani).

În anul 2016, Biblioteca a aplicat la AO IREX Moldova/Programul Novateca pentru dotarea filialelor cu tehnologii informaționale. Conform contractelor de sponsorizare semnate de APL și AO IREX Moldova/Novateca,  au fost dotate cu IT:

  • Filiala pentru Copii „I. Creangă” (str. Independenței, 36): 1 computer, 4 tablete, o imprimantă multifuncțională, boxe, căști și adiacentele în sumă de 121000 lei și 36 bani.
  • Filiala nr. 1 (str. Malinovski, 22): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
  • Filiala nr. 2 (str. Cehov, 23) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
  • Filiala nr. 3 (str. Timireazev, 4) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
  • Filiala nr. 4 (str. Strîi, 19) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
  • Filiala nr. 5 (str. Bulgară, 100) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
  • Sala Lectură, Secția Relații cu Publicul (str. Dostoievski, 32) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.

Valoarea tehnologiilor informaționale donate de AO IREX Moldova/Novateca în anul 2016 pentru dotarea filialelor se estimează la 482402 lei 20 bani.  Investițiile APL pentru întrunirea de către filiale a cerințelor minime (uși și gratii de fier, semnalizare, curent electric cu împământare, reparații curente) este de 80000 lei.

De asemenea în anul 2016 Biblioteca a fost recunoscută în calitate de Centru de Excelență profesională. În calitate de Centru Regional de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, Biblioteca a fost dotată cu 4 tablete, cameră foto, căști cu microfon și adiacente în valoare de 50863 lei. În același an, Biblioteca a participat la două concursuri organizate de programul Novateca: Servicii noi de bibliotecă și Biblioteca în 90 de secunde (film). La primul concurs a luat locul I (premiul – o tabletă de 6050 lei); concursul 2 – locul 2 (un aparat foto – 2210 lei). In valoare de 2592,40 lei au fost donate rechizite.

Valoarea totală a echipamentului donat de AO IREX Moldova/ NOVATECA  în anul 2016 se estimează la 535475 lei și 20 bani.

În anul 2017, în calitate de Centru Regional de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, Biblioteca a fost dotată cu o tablă interactivă, cameră web și boxe audio în valoare de 48358 lei 14 bani.

Dotarea cu IT a subdiviziunilor structurale ale Bibliotecii este doar unul dintre aspectele principale ale conceptului de BIBLIOTECĂ MODERNĂ. Un alt deziderat important se referă la dezvoltarea/formarea la bibliotecari a competențelor IT și servicii moderne, formare de formatori etc. Acest deziderat a fost realizat pe două căi: participarea formatorilor Bibliotecii la programele de formare de compertențe organizate de către AO IREX Moldova/Novateca și organizarea în cadrul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” a training-urilor și atelierelor profesionale pentru bibliotecarii locali, din rețea și, începând cu anul 2016, în calitate de Centru Regional de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, și pentru bibliotecarii din Zona Arondată (8 raioane din Nordul Republici).

În perioada anilor 2014 – septembrie 2017, angajații Bibliotecii au participat la circa  30 de activități de formare organizate de către Programul Novateca. Subiectele învățate sunt următoarele: conceptul „biblioteca modernă”, managementul calculatorului, advovacy pentru bibliotecari și liderism comunitar, comunicare și promovare, parteneriate, raportare on-line a datelor statistice, e-guvernare, managementul tabletelor, formarea de abilități creative la generația în creștere, dezvoltarea copiilor prin intermediul tabletelor, dezvoltarea unui plan strategic, acumulare de fonduri etc. De asemenea Bibliotecarii au participat și la vizite de studiu pentru schimb de experiență, preluare de bune practici și dezvoltarea competențelor necesare bibliotecarului modern: vizită de studiu în Letonia în cadrul Programului Liderism pentru bibliotecari – anul 2013; vizita de studiu la bibliotecile publice din România, organizată pentru formatorii Centrelor de Formare – anul 2014; vizita de studiu în Polonia în cadrul programului de advocacy pentru bibliotecari – anul 2015; vizita de studiu și schimb de experiență în cadrul Fondului de Dezvoltare a Bibliotecilor Moderne, lansat de către programul Novateca – anul 2015; vizita de studiu și acumulare de bune practici la bibliotecile din Suedia – 2016; advocacy pentru bibliotecarii lideri la bibliotecile din România – anul 2016; vizita de studiu la bibliotecile din SUA – anul 2017.

Numărul activităților profesionale organizate de către Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți în perioada 2014 – septembrie 2017 este de circa 50. În această perioadă, bibliotecarii locali, din rețea și cei din zona arondată au căpătat cunoștințe de utilizare a computerului și tabletelor pentru diversificarea serviciilor de bibliotecă și promovarea acesteia, abilități de lucru în echipă, cunoștințe despre biblioteca modernă, advocacy, comunicare, prezentare etc.

Grație cunoștințelor acumulate de către bibliotecari, în perioada 2015 – septembrie 2017, Biblioteca a prestat comunității bălțene -73 de servicii moderne de bibliotecă în cadrul a 583 de ședințe, training-uri și întâlniri. Numărul total al beneficiarilor serviciilor moderne de bibliotecă este de 8526. Serviciile Moderne prestate de BMB ”E. Coșeriu” sunt orientate spre alfabetizarea digitală a membrilor comunității bălțene, sănătate, e-guvernare, dezvoltarea generației în creștere prin intermediul aplicațiilor de pe tablete, culturalizare, socializare, comunicare, integrare socială, angajare în câmpul muncii etc.

IT de care dispune la moment Biblioteca, începând cu anul 2015 și până în prezent au fost utilizate de către 21401 de persoane în scopuri informative, de socializare, comunicare, divertisment.

Last updated: septembrie 23, 2017 at 10:49 am

Lasă un Răspuns