08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Dezvoltarea serviciului regional specializat în reabilitarea copiilor victime a infracțiunilor

//
Comentariu0

În vederea implimentării Acordului de colaborare în domeniul protecției  copilului  victimă, încheiat între Consiliul municipal Bălți și  A.O. Centrul  Național de Prevenire a abuzului față de Copii, la data de 23.04.2018 a fost organizată o ședință de lucru la care au fost discutate etapele de dezvoltare a serviciului regional specializat în reabilitarea copiilor victime a infracțiunilor, numit și Serviciul Barnahus, cu participarea celor patru raioane; Sîngerei, Edineț, Florești, Glodeni, cu care este prevăzută încheiere Acordurilor de parteneriat, în scopul  dezvoltării  serviciului la nivel regional. În cadrul ședinței au participat și reprezentanții ai World Childhood Foundation, care susțin dezvoltarea Serviciului Barnahus în mun. Bălți, menționînd că eficacitatea Serviciului se va extinde și asupra generațiilor viitoare,  prin prevenirea crimelor  comise asupra copiilor minori. Serviciul va cuprinde cazurile de abuz deosebit de grave atît la nivel local cît și la nivel regional. Conform datelor statistice, în anul curent a crescut considerabil, numărul de copii abuzați, de vîrstă mică, astfel încît este dovedit faptul că un abuzator, abuzează în mediu de 60 ori aceleași copil, fie 60 de copii diferiți, deseori  victimele devenînd abuzatori.

Concomitent s-a pus în discuție crearea unui Consiliu de Coordonare a etapelor de dezvoltare a Serviciului Barnahus cu implicarea factorilor de decizie a fiecărui raion partener, reprezentanți ai organelor de drept, Serviciu Sănătate  etc..părți contribuabile la buna funcționare a serviciului.

În vederea asigurării transparenței în procesul decizional, urmează a fi creat un regulament de activitate a Consiliului de Coordonare; Standartele minime de calitate; Studiu de Fezabilitate atît de costificare și renovare a spațiului,  unde urmează a fi amplasat serviciu, cît și de costificare a serviciului propriuzis.

Last updated: mai 2, 2018 at 13:30 pm

Lasă un Răspuns