08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate

//
Comentariu0

La data de 27.04.2018,  a fost convocată ședința lunară a Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate , constituind următoarea ordine de zi;

 

  1. Examinarea oportunității stabilirii formei de protecție asupra a 5 copii rămași temporar fără ocrotire părintească.
  2. Examinarea posibilității de acordare a Sprijinului Familial, pentru 5 familii în situație financiară dificilă, pentru acoperirea datoriilor de achitare a serviciilor instituției de învățămînt unde merg 4 copiii, procurarea a 2 mașini de spalat pentru 2 copii și o saltea ortopedică pentru reabilitarea unui copil;
  3. Examinarea oportunității anulării formei de protecție tutela/ curatela față de 4 copiii minori, în urma reintegrării în familia biologică;
  4. Examinarea oportunității anulării formei de protecție tutela/ curatela față de 1 copil minor , cu plasamentul în Centrul de plasament temporar Drumul spre Casă, la solicitarea curatorului;
  5. Examinarea posibilității plasării a 3 copii din 3 familii, în grupa „Creșa socială” pentru copii pînă la 3 ani, în instituția preșcolară specializată nr. 13 din mun. Bălți”, începînd cu data de 07.05.2018, pentru o perioadă de 6 (șase) luni.
  6. Reexaminarea situației unui copil privind abseintismul școlar;
  7. Examinarea posibilității de abrogare a dispoziției cu privire la plasamentul unui copil minor, în cadrul serviciului de CCTF cu plasamentul în Centrul de plasament temporar Drumul spre Casă, la solicitarea părintelui educator.

 

Toate cazurile au fost examinate multiaspectual, deciziile comisiei  fiind în interesul superior al copilului. Cazurile examinate sunt în vizorul specialiștilor din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei, care cooperează în dependență de caz cu reprezentanții organelor de resort: Inspectoratul de Poliție Bălți, Direcția Învățămînt Tineret și Sport, Serviciul Sănătate, Centrele sociale Centrului de primire a copilului în regim de urgență «Evrica», Centrului de plasament temporar al copiilor în situație de risc „Drumul spre casă”  Centrul de criză familial „SOTIS” din mun. Bălți, etc.

Last updated: mai 2, 2018 at 13:31 pm

Lasă un Răspuns