08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Consultări publice în vederea discutării problemelor principale identificate în legătură cu bazinul hidrografic Dunărea – Prut – Marea Neagră

//
Comentariu0

În data de 15 septembrie 2020, în incinta Primăriei mun. Bălți, s-au desfășurat consultări publice în vederea discutării problemelor principale identificate și formulate în legătură cu bazinul hidrografic Dunărea – Prut – Marea Neagră (ciclul II). Consultările au fost organizate de către Agenția „Apele Moldovei” în parteneriat cu Centrul Național de Media, în cadrul proiectului EUWI+ Inițiativa Apă Plus a Uniunii Europene. La ședință au participat reprezentanți din 3 raioane (Glodeni, Fălești, Rîșcani), precum și din municipiul Bălți.

Obiectivul principal al programului Inițiativa Uniunii Europene pentru Apă Plus Est (EUWI + Est) este de a ajuta țările din Parteneriatul estic, inclusiv Moldova, să adere sau să se apropie de Directiva-cadru privind apa și directivele sale asociate și să asiste la implementarea acestora.

În prezent, este în curs de elaborare planul de gestionare a bazinului hidrografic (PGBH) Prut –Dunăre – Marea Neagră, iar populația din cadrul bazinului este încurajată să-și exprime opinia. Acest proces important va defini, pentru următorii ani, principalele acțiuni care urmează a fi implementate în cadrul bazinului, pentru a proteja resursele de apă de supraexploatare, poluare și pentru a îmbunătăți procesul de monitorizare și gestionare, pentru a asigura o dezvoltare durabilă și sănătatea populației.

Primul plan de gestionare a bazinului hidrografic (RBMP) pentru Dunăre – Prut și Marea Neagră (DPBS) care urmează să fie implementat în perioada curentă (ciclul I) a fost aprobat pe 3 Octombrie 2018 prin Hotărârea Guvernului nr. 955 și publicată la 3 decembrie 2018 în „Monitorul Oficial”.

Noul plan de gestionare a bazinului hidrografic pentru ciclul II al bazinului hidrografic Dunăre – Prut și Marea Neagră este în curs de dezvoltare. Acest nou ciclu II este pregătit în același timp cu celelalte țări dunărene.

Pentru a ajuta municipalitățile locale și părțile interesate să analizeze mai bine importanța Planurilor de gestionare a districtului hidrografic și, de asemenea, rolul lor în dezvoltarea, aprobarea și implementarea planurilor, sunt organizate dialoguri cu reprezentanții autorităților locale, precum și în colaborare cu operatorii de apă și ONG-uri. În cadrul consultărilor vor fi identificate prioritățile pentru diverse categorii de utilizatori de apă care vor pute fi ulterior incluse în plan. La moment este desfășurată a 2a etapă de consultări publice, pentru ca începând cu anul 2021 să fie adoptat planul de gestionare al districtului hidrografic Dunărea – Prut – Marea Neagră.

Planul de gestionare (ciclul II) va include și Programul de măsuri care urmează să fie implementat pentru viitorii 6 ani în perioada 2022-2027.
Măsurile identificate vor putea fi implementate cu finanțarea din partea bugetului de stat sau a donatorilor. Responsabil de implementarea Planului de gestionare este Comitetul districtului bazinului hidrografic Dunarea – Prut si Marea Neagra. Întrebările privind planul de gestionare pot fi adresate președintelui Comitetului Rodica Iordanov (AO „Ecocontact”) și Agenției „Apele Moldovei”.

Last updated: septembrie 17, 2020 at 17:30 pm

Lasă un Răspuns