08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cinci proceduri de consultări publice, inițiate prin decizia Consiliului municipal Bălți

//
Comentariu0

Marți, 21 septembrie 2021, s-a convocat în ședința a X-a ordinară Consiliul municipal Bălți. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni, printre care și inițierea a cinci proceduri de consultări publice pe marginea diverselor proiecte de interes public.

Consultările publice reprezintă principalul instrument de interacțiune dintre societate și administrația publică locală și au drept scop asigurarea participării directe a cetăţenilor și a altor părţi interesate la procesul decizional.

Astel, au fost supuse consultărilor publice cu societatea civilă următoarele regulamete și chestiuni:

  • Aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2022.

Impactul aprobării bugetului este utilizarea eficientă şi raţională a mijloacelor bugetare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale, ţinând cont de propunerile cetăţenilor municipiului. Astfel, locuitorii municipiului Bălți vor putea înainta propuneri privind formarea bugetului, care, ulterior, vor fi discutate la audierile publice.

  • Aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice în mun. Bălți pentru anii 2022-2024, sectorul clădiri publice.

În scopul atragerii investiţiilor, asigurării continuităţii de dezvoltare economică şi socială a infrastructurii municipiului, îmbunătăţirea performanţei clădirilor, reducerea emisiilor de C02 în atmosferă și micşorarea efectului de seră, a fost inițiată consultarea publică asupra Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice în mun. Bălți pentru anii 2022-2024, sectorul clădiri publice.

  • Atribuirea denumirilor și perimetrului străzilor ÎP (întovărășire pomicolă) Drujba.

În cadrul ședinței Comisiei de toponimie din 29.04.2021, ținând cont de publicațiile în sursele mass-media despre problemele rezidenților ÎP Drujba, a fost susținută recomandarea privind necesitatea atribuirii denumirilor concrete pentru Liniile I-VIII prin organizarea consultărilor cu rezidenții ÎP Drujba.

  • Aprobarea Regulamentului de comerț local.

Agenții economici, care își realizează activitatea economică pe teritoriul municipiului Bălți, pot veni cu propuneri și recomnadări asupra proiectului Regulamentului de comerț local, ce ulterior vor fi discutate la audieri publice.

  • Aрrоbаrеа Planului de acțiuni „Bălți – оrаș vеrdе”

Scopul aрrоbării Planului de acțiuni „Bălți – оrаș vеrdе” constă în elaborarea și aprobarea unui mecanism de modernizare a infrastructurii orașului.

În scurt timp se ve anunța recepționarea recomadărilor și propunerilor asupra proiectelor de decizie, supuse recomandărilor.

Last updated: septembrie 23, 2021 at 17:50 pm

Lasă un Răspuns