08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Centrul militar teritorial Bălți despre organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus

//
Comentariu0

Centrul militar teritorial Bălți aduce la cunoștință că organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus s-a efectuat de către CMT Bălți, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/3 din 11.03 2022 și dispoziției primarului nr. 66 din 16.03.2022.

În serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus au fost încorporaţi recruții, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au împlinit vîrsta de 18 ani sau care au atins această vîrstă în perioada încorporării.

Nu au fost încorporaţi în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus cetăţenii supuşi urmăririi penale, precum şi cetăţenii care au antecedente penale nestinse.

Încorporarea recruților în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus s-a efectuat de către primăriile s. Sadovoe, s. Elizaveta, mun. Bălți în comun cu Centrul militar teritorial Bălți.

În scopul asigurării desfăşurării la nivelul adecvat a încorporării cetăţenilor în serviciul militar, CMT Bălți (secția recrutare –încorporare) a întreprins următoarele acțiuni:

 • a verificat evidenţa militară a resurselor de încorporare;
 • a organizat şi desfăşurat şedinţe instructiv-metodice cu medicii comisiei medico-militare şi efectivul secţiei;
 • a întocmit planul-grafic al activităţii comisiei de recrutare-încorporare şi a comisiei medico-militare;
 • a întocmit listele nominale ale recruţilor pasibili de încorporare;
 • a studiat dosarele personale ale recruţilor şi documentele parvenite de la instituţiile publice din teritoriu referitor la anumite categorii de recruţi.

Înştiinţarea recruţilor supuşi încorporării s-a efectuat prin ordinul de chemare.

Expertiza medico-militară a recruţilor la încorporare s-a efectuat de către comisia medico-militară, în perioada 21.03.2022 – 29.07.2022, conform Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/3 din 11.03 2022.

Mijloacele financiare necesare pentru efectuarea examenului medical au fost alocate din bugetul Consiliului municipal Bălți.

În aceeaşi perioadă a activat şi comisia de recrutare-încorporare care a îndeplinit următoarele atribuţii:

 • a examinat rezultatele examenului medical şi documentele privind starea familială, nivelul de studii, pregătirea profesională, precum şi alte documente ce caracterizează pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau a celui cu termen redus;
 • a selectat recruţii pentru îndeplinirea serviciului militar;
 • a adoptat hotărîri  privind încorporarea recruților în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, ori în serviciul civil.

 

În urma activităţii comisiei de recrutare-încorporare s-a stabilit:

 • au fost chemaţi la comisia medico-militară şi de încorporare – 624 recruţi;
 • nu s-au prezentat la comisia medico-militară şi de încorporare  –  245 recruţi;

Din ei:

 • din motive întemeiate – 28 recruţi;
 • s-au eschivat (lipsesc în teritoriu, au ignorat citațiile primite) – 217  recruţi;
 • au trecut comisia medico-militară şi de încorporare – 379 recruţi;

au fost apreciaţi:

 • G/15 (amânat medical) – 14 recruţi;
 • G/16 (inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt necombatant la război) – 24 recruţi;
 • G/17 (inapt pentru serviciul militar cu scoaterea din evidenţa militară) – 9 recruţi;
 • au dreptul la amînare pentru continuarea studiilor – 269 recruţi,
 • au dreptul la amînare din motive familiale – 10 recruţi;
 • au fost încorporaţi în serviciul civil – 3 recruţi;
 • au fost încorporaţi în Armata Națională – 34 recruţi.

Conform planului de încorporare în serviciul miltar în termen în Forţele Armate ale RM pentru CMT Bălți (secția recrutare – încorporare) a fost stabilită următoarea sarcină:

– Armata Naţională                                    –  44 recruţi;

Au fost încorporaţi şi expediaţi în unităţile militare – 34 de recruţi:

Sarcina de încorporare pe CMT Bălți (secția recrutare – Încorporare) a fost îndeplinită – 77 %.

 

Îndeplinirea sarcinii de încorporare în AN pe primării:

Nr

d/o

PrimăriaSarcinaAu fost încorporaţi în perioada aprilie-iulie 2022N.P. persoanei responsabile de evidența militară
1Bălți4032Irina Gonța
2Elizaveta32Victoria Botnari
3Sadovoe10Victor Popadiuc

Centrul militar teritorial Bălți

Last updated: septembrie 20, 2022 at 17:46 pm

Lasă un Răspuns