08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Administrația publică locală și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral au încheiat un acord de parteneriat

//
Comentariu0

La ședința a VI-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți din 29 aprilie 2022, aleșii locali au examinat proiectul de decizie privind încheierea unui acord de parteneriat între Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală și Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălţi.

Având în vedere intenția părților de a încuraja implicarea civică și electorală a tuturor cetățenilor, în special a tinerilor și a persoanelor cu dizabilități, având în vedere că ambele instituții sunt acreditate cu statut de instituție gazdă a activității de voluntariat și au voluntari, care desfășoară inclusiv și activități ce țin de implicarea civică și electorală a cetățenilor, luând în considerare necesitatea asigurării accesului tuturor cetățenilor, inclusiv a celor tineri și a persoanelor cu dizabilități, la informație în domeniul electoral, inclusiv referitor la drepturile și obligațiile lor, conștientizând importanța unei colaborări între părți în maximizarea șanselor pentru atingerea scopului propus, consilierii municipali au aprobat acordul sus-menționat.

Potrivit deciziei CMB nr. 6/8 din 29.04.2022 acordul dat a fost semnat de către Primarul municipiului Bălți Nicolai Grigorișin, pe de o parte, și directoarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral Doina Bordeianu, pe de altă parte.

Scopul documentului aprobat reprezintă constituirea și facilitarea unui mediu de cooperare între părți în educarea, informarea și implicarea civic electorală a cetățenilor din municipiul Bălți, precum și în alte domenii de interes comun.

Autoritatea publică locală și CICDE vor coopera, bazându-se pe următoarele principii:

  • parteneriat echitabil: parteneriatul se va baza pe dialog, transparență și respect reciproc;
  • transparență: părțile vor da dovadă de deschidere în procesul de colaborare bilaterală, în procesul de elaborare și de implementare a proiectelor comune, prin consultări reciproce și replicare a practicilor bune;
  • informare reciprocă: părțile se vor informa reciproc și se vor consulta asupra chestiunilor de interes comun;
  • conlucrare deplină: părțile își vor uni forțele în condiții de eficiență și eficacitate în vederea îndeplinirii scopului acordului;
  • confidențialitate: presupune securitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor, voluntarilor și ale altor subiecți implicați;
  • implicare: fiecare parte se va implica în realizarea prevederilor acordului, în măsura posibilităților și a responsabilităților asumate;
  • responsabilitate: fiecare parte va executa cu bună credință, diligență și responsabilitate obligațiile asumate;
  • nediscriminare: fiecare parte se angajează să promoveze egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor, în vederea combaterii discriminării pe criterii de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
Last updated: mai 27, 2022 at 9:04 am

Lasă un Răspuns