08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Dispoziția primarului

Bugetul civic

2018

2017

2016

DISPOZIŢIA PRIMARULUI
nr. 319 din
08.07.2016

Cu privire la aprobarea Instrucţiunei privind
implementarea proiectului „Bugetul civic” în municipiul Bălţi

În conformitate cu alin.(1), lit.j), art. 29 din Legea RM „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea „Privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale” nr.181 din 25.07.2014, Ordinului Ministerului Finanţelor “Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale” nr.185 din 03.11.2015, precum şi în scopul implicării cetăţenilor municipiului Bălţi la participare în soluţionarea problemelor sociale ale municipiului, susţinerii şi dezvoltării iniţiativei publice a cetăţenilor în interesul comunităţii locale, –

 

 1. Se aprobă Instrucţiunea privind implementarea proiectului „Bugetul civic” în municipiul Bălţi, conform anexei nr.1.
 2. Se aprobă componenţa comisiei privind privind implementarea proiectului „Bugetul civic” în municipiul Bălţi, conform anexei nr.2.
 3. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina dnei I.Serdiuc, Secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi.

 

Primarul mun.Bălţi R.Usatîi

 

Coordonat:

Viceprimarul mun.Bălţi L.Babii

Secretarul Consiliului

şi municipiului Bălţi I.Serdiuc

Şeful DGFE V.Rusu

Şeful Direcţiei juridice V.Balan

Şeful Secţiei relaţii cu publicul A.Cernogal

 

Anexa nr.2
la dispoziţia primarului
Nr.319 din 08.07.2016

Componenţa comisiei
privind privind implementarea proiectului „Bugetul civic” în municipiul Bălţi

 1. Grădinaru Renata – consilierul Consiliului mun.Bălţi, preşedintele comisiei
 1. Derevenco Liudmila – inspector de specialitate în organele administraţiei publice locale, secretarul comisiei

Membrii comisiei:

 1. Zincovschi Veaceslav – şeful DGC
 2. Caraulan Vera – şeful secţiei cultură
 3. Dmitracov Iurii – şeful secţiei tineret şi sport DÎTS
 4. Mihalcean Nonna – membru fondator AO „Anima”
 5. Popenco Raisa – consilierul Consiliului mun.Bălţi
 6. Rîbac Elena – consilierul Consiliului mun.Bălţi
 7. Lefter Marcel – consilierul Consiliului mun.Bălţi
 8. Iaţco Ala – preşedintele AO «Tinerii pentru dreptul la viaţă»
Last updated: noiembrie 27, 2018 at 18:07 pm