08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

„Banii Publici sunt şi Banii Mei”. Ședința grupului de lucru de monitorizare a achiziţiilor publice în municipiul Bălţi.

//
Comentariu0

La data de 22 ianuarie 2018 șefa serviciului achiziţii publice a primăriei Bălţi dna Liliana Ceremuş a participat la ședința grupului de lucru de monitorizare a achiziţiilor publice în municipiul Bălţi. Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului „Banii Publici sunt şi Banii Mei” finanțat de NED, proiect implementat de Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) a cărui partener regional este AO „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI”. La ședința grupului de lucru pentru monitorizarea achizițiilor publice la nivel local au participat reprezentanți ai Consiliului Concurenței, Primăriei mun.Bălți, reprezentanţi ai  ONG –urilor locale, activiști civici.

În cadrul acestui proiect, de către 5 organizaţii neguvernamentale locale, sunt monitorizate achiziţiile publice efectuate de autoritățile contractante din ţară.

Scopul acestui proiect este creşterea capacităţii societăţii civile de a monitoriza utilizarea banilor publici.
Dna Liliana Ceremuș, șef al Serviciului Achiziții Publice al Primăriei mun.Bălți, a informat participanții la ședință despre etapele principale ale procedurii de achiziție publică, evidențiind planificarea anuală a achizițiilor, publicarea anunțului de intenție,  pragurile procedurilor inițiate și cele de publicare obligatorie în Buletinul Achizițiilor Publice, principalele tipuri de proceduri de achiziție aplicate, structura documentației de atribuire, sarcinile membrilor grupului de lucru etc.

Unele momente au fost exemplificate cu situații reale, din experiența Grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți.

S-a vorbit despre principiul transparenței, principiu respectat de Primăria mun.Bălți prin faptul că materialele aferente procedurilor de achiziție publică sunt publicate pe pagina oficială a Primăriei mun.Bălți balti.md inclusiv, anunțuri de participare la licitații, documentația de atribuire, rapoarte lunare privind atribuirea contractelor, contracte (inclusiv cele de valoare mică) și rapoarte trimestriale/semestriale/anuale privind monitorizarea contractelor încheiate de direcțiile și secțiile Primăriei mun.Bălți.
La finalul prezentării, dna Ceremuș a răspuns la întrebările formulate de activiștii civici și de reprezentantul Asociației ”Promo-Lex”.

Reprezentanta Consiliului Concurenței, dna Cucu Ala, în parteneriat cu AO „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI”, a informat activiștii civici și reprezentanții ONG –urilor locale din mun. Bălți cu privire la activitatea Consiliului Concurenţei.

Participanţii la eveniment au fost informaţi referitor la atribuţiile Consiliului Concurenţei, cazurile frecvente privind încălcarea legislaţiei concurenţiale pe care le-a examinat Consiliul în domeniul achiziţiilor publice, penalitățile aplicate, politica de clemență etc.

Dna Cucu a răspuns la întrebările pe care le-au avut participanţii implicaţi în monitorizarea achizițiilor publice în municipiiul Bălţi.

Dna Diana Grosu, reprezentantul AO „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI”, a menționat în cadrul acestui eveniment că este necesar mediatizarea activității Consiliului Concurenței în regiune, fapt ce va duce la o mai bună colaborare cu instituțiile implicate în procesul achizițiilor publice, o mai eficientă demascare a cazurilor de concurență neloială și înțelegerilor de cartel etc.

Doamna Grosu, la finalul ședinței grupului de lucru, a accentuat importanţa implicării active a cetățenilor în monitorizarea cheltuirii banilor publici şi a încurajat participanții să se implice activ în grupurile de lucru pentru achiziții publice şi să nu rămână indiferenţi la modul cum sunt cheltuiţi banii publici, bani care provin din contribuţiile fiecăruia dintre noi, cetăţeni ai Republicii Moldova.

Last updated: ianuarie 24, 2018 at 13:06 pm

Lasă un Răspuns