08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Atribuirea denumirii terenului din str. Alexandr Pușkin

//
Comentariu0

Primăria mun. Bălți Vă informează că în curs de elaborare se află proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la atribuirea denumirii terenului cu nr. cadastral 0300304.638 din str. Alexandr Pușkin”.

Condiția ce a impus elaborarea proiectului este petiția grupului de inițiativă ”Reabilitarea Grădinii Publice Maria” înregistrată sub nr. 03-18/2607 din 19.04.2021, petiția dlui Usatîi Nicolai privind denumirea istorică ”Bulevardul Mariinski” înregistrată sub nr. U-640/23 din 05.05.2021, procesul-verbal nr. 2 al ședinței comisiei de toponimie din 22.07.2021.

Pentru definitivarea concepției proiectului se propune selectarea denumirii, după cum urmează:

Denumirea propusă de grupul de inițiativăGRĂDINA PUBLICĂ „MARIA”
Denumirea istorică propusă de dl Usatîi Nicolai„BULEVARDUL MARIINSKI”
Denumirea existentă neoficialăPARCUL „ANDRIEȘ”
Denumirea redactată conform Legii RM nr.591/1999 ”Cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale”SCUARUL*

*denumirea selectată de comunitatea locală

Pe parcursul a 20 de zile lucrătoare din data publicării prezentei notificări sunt acceptate propunerile și contestațiile din partea comunității locale prin intermediul poștei electronice: dacbalti@gmail.com, primaria@balti.md  sau adresei poștale: mun. Bălți, piața Independenței, 1, Direcția arhitectură și urbanism.

Last updated: septembrie 2, 2021 at 20:18 pm

Lasă un Răspuns