08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Atenție! Veteranii de război primesc legitimații de model nou

//
Comentariu0

În temeiul prevederilor art. 5 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, cu modificările și completările ulterioare, la data de 28.02.2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 182  от 28.02.2018 «Cu privire la legitimațiile veteranilor de război»  prin care s-a stabilit că schimbarea legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, se va realiza în perioada 1 aprilie 2018 – 31 decembrie 2020.

În perioada de schimbare vor fi valabile atât legitimațiile de veteran de război de model nou, cât și cele de model vechi. Începând cu 1 ianuarie 2021 vor fi valabile doar legitimațiile de veteran de război de model nou.

„Agenția de Servicii publice” se ocupă de emiterea de noi certificate pe baza cererii personale a solicitantului depusă la organul administrativ militar teritorial al Ministerului Apărării, la locul de înmatriculare (Centrul Militar Teritorial Bălți, str. Păcii, 87, bir.4).

La cerere sunt anexate copiile buletinului de identitate cetățeanului Republicii Moldova și a documentelor justificative (un extras din dosarul personal, un înscris în actul de identitate militară, confirmat prin sigiliul unității militare în care cetățeanul a participat la ostilități sau un certificat eliberat de instituția de arhivă).

 

Informația suplimentară la nr. de tel.:

 (0231) 27230 – Centrul Militar Teritorial Bălți

(0231) 54684 – Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei

Last updated: iulie 16, 2019 at 18:10 pm

Lasă un Răspuns